Mail fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

De ændringer til overenskomsten, der blev aftalt i forbindelse overenskomstfornyelsen, som har indflydelse på dine ansættelsesvilkår er blevet implementeret pr. 1. marts 2020 (ændring i arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, ændring i ferietillægget, etablering af Fritvalgslønkonto).

Ændringerne fremgår af den lønseddel du modtog ultimo maj 2020.

Leif Elken, Group HR Vilkår har den 15. maj og den 18. maj sendt en mail til alle AC’ere med yderligere information. Men vi er blevet opmærksomme på, at mailen ikke er nået frem til alle.

Hvis du ikke har fået mailen, er du velkommen til at skrive til Leif på lelk@tdc.dk.

I mailen den 18. maj fremgår det, at du senest den 10. juni skal give besked til Løncenter Helpdesk (loncenterhelpdesk@tdc.dk), hvis du, ønsker …

  1. At dit indestående på Fritvalgslønkontoen for perioden 1. juni 2020 – 30. april 2021, skal anvendes til pensionsopsparing
  2. 2. At overføre indestående på Fritvalgslønkontoen for perioden den 1. marts 2020 – 31. maj 2020 som et engangsbeløb til din pensionsordning.