Det er tid til at svare på Medarbejderundersøgelsen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

KrydsBrug Medarbejderundersøgelsen til at fortælle din mening og vær med til at identificere det der virker og de områder der bør ændres

 


Brug Medarbejderundersøgelsen til åbent og ærligt at fortælle din mening

Mange har allerede svaret på MyVoice, men vi sender alligevel en opfordring til at bruge muligheden til at fortælle hvad du synes der virker og hvor der er områder der bør ændres.

Medarbejderundersøgelserne kan ikke stå alene og kan ikke erstatte den daglige dialog mellem ledere og medarbejdere, men den er et supplement og kan fungere som et øjebliksbillede på pulsen i TDC.

Denne gang er formatet i undersøgelsen ændret, så den i højere grad afdækker de forskellige drivkræfter, der bidrager til vores trivsel og engagement.

Undersøgelsen indeholder denne gang også spørgsmål der knytter sig til det psykiske arbejdsmiljø (krænkende adfærd), som er inkluderet hver 2. år.

Ligesom tidligere kan du skrive åbne kommentarer, som giver mulighed for at pege på områder, som spørgerammen måske ikke til fulde afdækker. Brug kommentarerne til at pege på forbedringer, enten lokalt eller på Group niveau, som du mener der skal fokus på fremadrettet.

Efter vores mening er kommentarfeltet især velegnet til at give input til forbedringsmuligheder udenfor ens helt tætte ”nærområde” (nærmeste leder, samarbejde, jobindhold, læring og udvikling), fordi det er de overordnede rammer og tværgående forbedringsområder, der kan være vanskelige at påvirke for nærmeste leder og derfor med fordel kan ”samles op” i denne type undersøgelser.

Medarbejderundersøgelsen får for alvor værdi, når der sker en aktiv opfølgning på resultaterne og der bliver skabt forbedringer på de områder der ikke virker. Ledelsen har initiativpligten i forhold til at følge op, men vi har et fælles ansvar i forhold til at deltage aktivt.

AC-Tele har deltaget i en arbejdsgruppe under HSU, som har været inviteret ind til at give input til den nye spørgeramme og opfølgningsprocessen. Vi vil også blive involveret når resultaterne ligger klar.

Til slut et tankevækkende citat….

”Leaders who don´t listen
will eventually
be surrounded by people
who don´t have anything to say…”
– Andy Stanley