Reduktioner i Operations

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

crayonDe AC-kollegaer der skulle opsiges i Operations har nu fået besked. Otte kollegaer er desværre blevet opsagt og en kollega er blevet varslet om, at vedkommendes arbejdssted flytter fra Teglholmen


I forbindelse med den reorganisering og udmøntning af medarbejderreduktioner i YouSee, Erhverv og Stabe der blev meldt ud den 5. september, blev der samtidigt orienteret om, at der ville blive startet en proces omkring reduktioner i Operations.

De kollegaer der desværre skulle opsiges i Operations har nu fået besked og efter de oplysninger vi har, vil der ikke ske yderligere reduktioner i Operations for nærværende. Der er opsagt 8 AC´ere og 1 AC´er er blevet varslet om at vedkommendes arbejdssted flytter fra Teglholmen til Slet.

Processen omkring reduktioner har været behandlet i samarbejdsudvalgene i Operations, men det er en generel oplevelse, at der lokalt kun har været ringe mulighed for at påvirke processen og selvom vores tillidsrepræsentanter i Operations generelt har talt for en hurtig afklaring, er der alligevel nogle steder en oplevelse af, at processen har været gennemført under (for stort) tidspres. I nogle områder har man desuden oplevet, at processen har været uklar og forvirrende.

I SU i Drift besluttede man, at gennemføre en proces, hvor kollegaerne inden for en frist på syv dage, kunne melde sig, hvis de ønskede at indgå en aftale om frivillig fratræden. I alt syv kollegaer tilkendegav, at de ønskede at indgå en aftale og det lykkedes at gennemføre swop i tre tilfælde (bytning mellem en medarbejder der selv har ønsket at fratræde og en opsagt medarbejder). Der var hverken AC´ere blandt de syv der ønskede en frivillig fratræden eller blandt de tre der kunne beholde deres job og i Drift har vi måttet sige farvel til to AC-kollegaer.

Med de afskedigelser der nu er gennemført i Operations, er ca. 50 AC-kollegaer blevet opsagt pga. overtallighed i hele TDC siden årsskiftet.

Nogle af de kollegaer der blev opsagt i YouSee, Erhverv og Stabe den 5. september, burde der have været taget særligt hensyn til på grund af orlov og lignende, hvilket der efter vores opfattelse ikke var blevet. Vi har efterfølgende været i dialog med HR og er ved at hjælpe de pågældende kollegaer til bedre vilkår end dem de var blevet præsenteret for.

Som nævnt i vores Nyhedsbrev den 5. september har vi i HSU-sammenhæng blandt andet aftalt, at vi evaluerer den proces der har været i forbindelse med udmøntning af medarbejderreduktionerne med henblik på at identificere forbedringsmuligheder.