Resultater fra AC-Tele lønundersøgelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemførte før efterårsferien en undersøgelse af hvorledes årets lønsamtaler var foregået. Der blev også spurgt ind til den opnået regulering, hvilket vil blive behandlet i et senere nyhedsbrev i januar når hele 2018 er gået. Dette nyhedsbrev behandler processen.


Der blev udsendt i alt 1.133 spørgeskemaer.

516 svarede på alle spørgsmål og yderligere 63 svarede delvist. I alt en besvarelsesprocent på 52% hvilket godt kunne være bedre, men cirka er det samme som året før.

Information om den årlige lønsamtale

Hele 60% svarer at de ikke ved hvad der skal til for at opnå en lønstigning, den samme procent som året før. Det er ikke heldigt at der ikke er viden om hvad der skal ydes for at opnå en lønstigning. AC-Tele gjorde rejste sidste år dette for ledelsen med henblik på en bedre model hvilket udestår.

Lederne har før den årlige samtale givet information om formålet med samtalen hvilket AC-Tele også har gjort. Ledernes information forud for samtalen er blevet væsentlig forbedret, kun 19% er i den utilfredse kategori hvor det sidste år var 50%.

Også information fra AC-Tele er der større tilfredshed med end året før, men der grund til at undersøge hvorfor 25% er meget utilfredse med den information der er givet.

Har der været afholdt lønsamtale?

22% svarer at de ikke har været til lønsamtale. I en række tilfælde er der en god begrundelse for dette, at man er nyansat men ellers ikke, hvilket kan bringe tallet ned på 6% der ikke har været til lønsamtale og hvor der ikke er en begrundelse som er acceptabel.

Er du på jobløn og er denne behandlet ved lønsamtalen

Det er aftalt at indholdet af en joblønsaftale skal drøftes hvert år i forbindelse med den årlige lønsamtale, hvilket ikke er sket for 76% af dem som er på en joblønsaftale. Der var også en stor andel sidste år og det er uheldigt at der i år ikke er rettet op på dette.

Taler du løn med dine kollegaer

26% oplyser at de tale løn med deres kollegaer, men det er kun 15% som får noget ud af det. Der oplyses at man har et bedre udgangspunkt når samtalen skal afholdes og man bliver bedre tilfreds når man ved man ikke ligger helt forkert i forhold til sine kollegaer.

At dele sine løninformationer er ikke så udbredt og der har derfor været spurgt ind til hvad barriererne er. Det er ikke fordi man ikke må og ikke fordi man ikke vil, faktisk er der ikke nogle barrierer for ikke at gøre den, men det bliver bare ikke gjort i særlig stort omfang.