Aftale om fleksibel arbejdstid

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Et arbejdsliv som AC’er strækker sig over mange år – måske 40 eller mere. Over så lang tidshorisont forandrer den enkeltes livssituation sig sandsynligvis flere gange, og evnen og lysten til arbejdsmængde varierer i takt med dette.


Måske har du som nyuddannet med unge kræfter og mod på karriere lyst til at levere mange timer på jobbet. Senere når du får familie med børn, er der måske behov for flere timer i hjemmet, for senere når børnene er fløjet hjemmefra igen at give plads til mere arbejde – indtil alderen måske betinger, at du ikke længere føler at kunne yde så meget mere. Eller måske er lige netop dit livsforløb helt anderledes.

Under alle omstændigheder rummer den normale danske arbejdsplads og herunder ansættelser i TDC efter AC-overenskomsten ikke rigtig mulighed for denne variation – eller i hvert fald ikke mulighed for at få det belønnet i de perioder, man ønsker at arbejde meget. Derfor blev det ved den senest fornyelse af vores overenskomst aftalt med TDC, at vi undervejs i overenskomstperiode skulle drøfte mulighederne for i en periode at aftale højere arbejdstid end de normale 37 timer/uge mod en tilsvarende højere løn.

Vi har nu taget hul på disse drøftelser og forventer, at det inden længe resulterer i en lokalaftale med mulighed for på frivillig basis i en periode at aftale op til 5 timer mere pr. uge. Der vil selvfølgelig komme mere information, så snart aftalen er endelig på plads.