Skat af aktiesalg

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I forsommeren 2018 blev alle TDC-aktier købt af DK Telekommunikation ApS.

Det betyder, at alle, der på det tidspunkt ejede TDC aktier, har solgt disse i den forbindelse. Inklusive dem, der måtte have TDC aktier erhvervet via medarbejder- og incitamentsprogrammer.

Ved et salg af aktier kan der opstå skattepligt, som følge af en gevinst fra salget. Der er pligt til at selvangive en eventuel gevinst til Skattestyrelsen, og det er medarbejderens/aktionærens ansvar at gøre det. TDC har i den forbindelse ikke noget ansvar.

Der tilskrives renter til en eventuel restskat allerede fra 1. januar 2019. Det er derfor hensigtsmæssigt at få opgjort og betalt skatten af en eventuel gevinst allerede inden den 1. januar 2019.

Det kan være en smule omstændeligt at håndtere skatten. TDC har derfor som en service overfor nuværende og tidligere medarbejdere, bedt revisionsfirmaet PwC om at udarbejde en vejledning til, hvorledes opgørelsen af en eventuel gevinst og selvangivelsen heraf praktisk kan håndteres.

Desuden etableres en telefonisk hotline, hvor du kan få svar på de mest almindelige skattemæssige spørgsmål i forbindelse opgørelse af gevinst ved salg af aktier og selvangivelsen heraf samt betaling af restskat.

Hverken vejledning eller hotline indebærer hjælp til konkret beregning eller indberetning af den enkelte medarbejders forhold. Har du brug for dette, må du for egen regning indgå aftale med PwC eller anden rådgiver herom.

Vejledning og oplysninger om hotline findes her: https://tdcgroup.com/da/aktiesalg