Jeres mening om løndannelsen i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemførte i september en undersøgelse blandt kollegaerne om lønforhold.

Undersøgelsen blev i alt udsendt til 1.028 kollegaer og 55% svarede. Vi ville gerne have haft flere svar, men vi ved, at dette niveau svarer til, hvad man kan forvente i den type undersøgelser. Tak til jer der deltog!
Denne artikel fortæller om nogle af de resultater undersøgelsen viser.


Løn

Blandt dem der deltog i undersøgelsen ligger gennemsnitslønnen på 47.255 kr.* Gennemsnitslønnen er for den yngre aldersgruppe og for de kvindelige kollegaer en del lavere.

Spredningen på løn er det som økonomer vil kalde normalfordelt. Der er flest i intervallet 46-50.000 kr., men fordelingen ser ud til at være venstreskæv – større andel der ligger under end over.

Ikke overraskende kræver det et par års anciennitet for at komme op i lønniveauerne. Her er det Ingeniørerne og Juristerne der klarer sig bedst.
Af arbejdsgiverbetalte goder nævner næsten alle, at de har betalt telefon og bredbånd.

26% er på jobløn, hvilket i princippet vil sige uden højeste arbejdstid. Opdelt er det 19% kvinder og 28% mænd. Kun 10% af dem på jobløn har fået drøftet indholdet ved deres seneste lønsamtale. Dette til trods for at det er noget som skal ske ifølge overenskomsten.

Lønregulering

Hovedparten af årets lønsamtaler er gennemført. Ca. en tredjedel har fået under en halv procent eller slet ingen lønregulering.

Ud over en lønstigning, angiver ca. 5% at de har opnået andre goder ved lønsamtalen. Det typiske er betalt uddannelse og ny mobiltelefon. Men der er også eksempler på ekstra fridage det kommende år.

Argumentationen til de kollegaer der ikke opnå en lønregulering er meget forskellige, men der er to, som går igen. Der er ikke meget at give af og den pågældende ligger i forvejen bedre, sammenlignet med andre i afdelingen. En argumentation, som er svær at forholde sig til, hvilket vi kommer tilbage til senere.

Løndannelsesprocessen er svær at gennemskue for mange. Over 50% svarer, at de forud for lønsamtalerne, ikke har fået tilstrækkelig information fra deres leder. Og videre svarer hele 60%, at de ikke ved hvad der skal til for at opnå en lønstigning.

Alligevel svarer 50%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres lønpakke. 30% hverken eller, så utilfredsheden er ikke så stor, som det kunne antages. Trods dette er der 44%, som ikke er tilfreds med den seneste lønsamtale.

De fleste har en opfattelse af at være på niveau med kollegaerne. Dog at de er på et niveau under, hvad der kan opnås andre steder, samt at værdien af udført arbejde ikke bliver honoreret i tilstrækkelig opfang.

Vi lavet forskellige tiltag for at fremme åben lønkultur. 29% svarer at de taler om deres løn med kollegaer. Et lille antal på trods af de fleste er af den opfattelse, at det er ok at tale om løn i TDC og ens leder ikke er imod det. Videre er det kun et fåtal, som oplyser, at løn er en personlig ting, som de ikke ønsker at tale om. Af de som har delt lønoplysninger, svarer flere, at det har været til stor hjælp i forbindelse med lønsamtalen, at kunne benchmarke sig selv i forhold til kollegaer.

AC-Tele har forud for årets lønsamtaler forsøgt at klæde kollegaerne bedst muligt på. Det er derfor glædeligt, at hele 82% svarer positivt på, at de har fået brugbar information forud for samtalerne.

Mange af jer har benyttet lejligheden til at kommentere forskellige andre forhold omkring løndannelse. Vi læser jeres kommentarer igennem og vil anvende disse i den dialog vi har med ledelsen.

Er der spørgsmål til denne undersøgelse, er man meget velkommen til at skrive til os her

Om kort tid modtager vi TDC´s foreløbige status på løndannelsen. Status vil vise den gennemsnitlig lønstigning pr. september (fordelt på områder/BL, mænd/kvinder etc.) antal nulreguleringer, begrundelser til dem der er nulreguleret m.m. Når vi har bearbejdet materialet deler vi hovedkonklusionerne via ac-tele.dk
* Incl. provision og faste tillæg, men excl. pension