Personalereduktioner 2017 i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Graph-CrashAC-tele har netop afsluttet forhandlinger med TDC om vilkår og proces for personalereduktioner i 2017. Læs om hvor mange AC’er TDC påtænker at opsige i løbet af 2017 og hvilke tilbud, der bliver til dem.


Vi har netop haft forhandlinger med TDC om TDC’s påtænkte personalereduktioner i 2017.

TDC har oplyst, at man forventer at reducere antallet af medarbejdere indenfor AC-området med 87 personer i 2017. Til sammenligning var budgettet for reduktioner på AC-området for 2016 på ca. 30 personer. Der er dog pr. dags dato opsagt 57 AC kollegaer. Når TDC oplyser, hvordan det kommende års reduktioner forventes at blive fordelt pr. overenskomstområde (Danske Metal, LTD og AC-området), er det estimater baseret på tidligere år, og TDC giver ikke ”garantier” for at fordelingen holder.

Vi er ikke enige med ledelsen i, at det er nødvendigt at reducere i det oplyste omfang, men når det sker, er vi interesserede i, at det foregår på en ordentlig måde, og at den enkelte kollega får mest mulig hjælp og støtte.

For at begrænse antallet af opsigelser er der for nylig indført ansættelsesstop i TDC. I den kommende periode kræver det godkendelse af et CMT-medlem, hvis der skal rekrutteres eksternt. Ansættelsesstoppet gælder både ved rekruttering til nye stillinger og genbesættelse af ledige stillinger. Intern rekruttering kan foregå uændret.

Hvis du er dækket af TDC’s AC-overenskomst og opsiges, gælder funktionærlovens og overenskomsten bestemmelser, som du kan se her.

Men herudover sikres alle, der opsiges i situationer, der defineres som masseafskedigelse, ved den aftale vi netop har indgået, tilbud om karriererådgivning, økonomisk støtte til kurser og uddannelse, intern jobsøgning, bistand fra PFA SundhedsCenter (anonym psykologhjælp) og uvildig økonomisk rådgivning. Tilbud om karriererådgivning m.v. er de samme som gjaldt for 2016.

Når der er overtallighed og der skal foretages et valg mellem flere medarbejdere, sker udvælgelsen ud fra lovgivnings- og overenskomstmæssige regler, hvorefter der sker afvejning af kvalifikation, kompetencer m.v. I forhandlingen med TDC har vi blandt andet opfordret til, at der fastlægges fælles principielle udvælgelseskriterier på Group niveau (eksempelvis at frede medarbejdere, der befinder sig i en særlig sårbar situation ift. at kunne komme videre i et nyt job), og at der burde være åbenhed om disse kriterier. Vi er dog ikke kommet igennem med dette synspunkt.

Protokollen og rammeproces kan læses her