Har du lyst til at gøre en forskel for fællesskabet?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

8b7335dba6Så har vi brug for dig i AC-Tele. Vi leder lige nu efter nye tillidsrepræsentanter i mange dele af organisationen, læs mere om hvad det kræver og hvad du får igen


AC-Tele er en upolitisk virksomhedsklub for akademikere i TDC. AC-Teles formål er at varetage vores gruppes interesser under forhandling og dialog med TDC inden for emner som løn, arbejdsvilkår og øvrige forhold der påvirker vores motivation, engagement og arbejdsglæde.

AC-Tele samarbejder tæt med Djøf, IDA og Dansk Magisterforening som hovedparten af os på AC-overenskomst er organiseret hos. Det er de faglige organisationer der yder den specialiserede rådgivning i forbindelse med opsigelser og andre personalesager.

Der arbejder ca. 1.100 AC’ere i TDC, der er dækket af vores fælles overenskomst.

Vi har nu brug for flere tillidsrepræsentanter i forskellige områder af TDC Group.

Som tillidsrepræsentant vil du komme til at indgå i et samarbejdsudvalg, indenfor det område du er valgt. Læs mere om samarbejdssystemet i TDC  her

Herudover kommer du til at deltage som bisidder ved opsigelser og andre svære samtaler og eventuelt deltage i underudvalg under HSU og i forskellige arbejdsgrupper i regi af AC-Tele.

 

For at blive tillidsrepræsentant skal man være medlem af en de faglige organisationer, der står bag vores overenskomst og man skal have minimum 1 års anciennitet i TDC.

Vi vil gerne høre fra alle der kunne være interesseret i rollen uanset hvor i organisationen man arbejder, men det er i følgende områder vi helt mangler repræsentanter lige nu:

  • Group CCO & Stakeholder Relations
  • YouSee, indenfor alle andre områder end Sales
  • Business, indenfor Enterprise Solutions eller Business Solutions
  • Operations, indenfor IT Udvikling, IT Operation og Procurement & Logistics
  • TDC Hosting

Du kan læse mere om rollen som tillidsrepræsentant på for eksempel djoef.dk, ida.dk eller dm.dk

Hvis du bliver TR vil du skulle gennemføre et grundkursus af 2-3 dages varighed hos en af de faglige organisationer. Herudover får du adgang til at deltage i målrettet kompetenceudvikling, eksempelvis indenfor forhandling, kommunikation og forandringsledelse.

Det er ulønnet at være TR, men som ansat i TDC har vi i henhold til vores overenskomst den nødvendige frihed med løn til at deltage i relevante kurser samt de forskellige opgaver vi løser som TR.

Afskedigelse af en TR og uansøgt forflyttelse skal begrundes i tvingende, specifikke årsager. Den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant må aldrig give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes.

Du kan altid kontakte Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR for at høre mere om rollen. Du finder oversigt over hvem vi er her

Alle der er interesseret bedes senest den 3. februar give besked ved at sende en mail til ac-tele@ac-tele.dk. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen.

Herefter vil alle skulle deltage i et kort møde med Zanne og eventuelt en af de TR der er i enheden i forvejen, hvorefter kollegaerne i det område man repræsentere vil blive orienteret. Hvis der er flere kandidater end vi har ledige pladser i et givent område, vil der blive udskrevet valg. Valgperioden er på to år, der holdes valg til alle poster om efteråret i ulige årstal.