Opsigelser i Operations

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I dag er 72 kollegaer, heraf 14 AC’ere opsagt i Operations, da de personalereduktioner, som blev varslet i slutningen af november, er gennemført.

De kollegaer, der er opsagt på AC-området, arbejder for de flestes vedkommende i Networks. Herudover er der indgået aftale om frivillig fratræden med 6 AC-kollegaer og der er arbejdet for at se om det – for andre – er muligt, at finde jobmuligheder i andre områder af TDC.

De, der er opsagt, er opsagt med virkning fra ultimo februar, og de bliver som hovedregel ikke fritstillet, hvilket vil sige, at de skal arbejde i opsigelsesperioden.


Til inspiration kan man læse denne fine artikel fra Jobfinder.dk, som giver gode råd om, hvordan man kan være der for de kollegaer, der bliver afskediget. Læs artiklen her

TDC hjælper opsagte kollegaer videre og AC-Tele stiller altid op som bisidder
Hvis du er dækket af TDC’s AC-overenskomst og opsiges, gælder funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser.

Som opsagt i forbindelse med masseafskedigelser har man desuden adgang til forskellige gode tilbud og muligheder i opsigelsesperioden. Tilbuddet består af karriererådgivning, økonomisk støtte til kurser og uddannelse, intern jobsøgning, bistand fra PFA SundhedsCenter (rådgivning eller bistand til at håndtere en personlig krise, som opstår i forbindelse med opsigelsen – evt. psykologhjælp) og uvildig økonomisk rådgivning.

Hvis du indgår aftale om frivillig fratræden, vil du blive tilbudt samme hjælp til at komme videre som dem, der masseafskediges.

Der er i Samarbejdsudvalgsregi og i en task force under HSU, orienteret om de påtænkte personalereduktioner, og AC-Tele har op til udmeldingen i dag blandt andet givet en række konkrete forslag til, hvordan der sikres en god og ordentlig proces for de kollegaer, der er blevet berørt.

Herudover har vi i dag deltaget som bisiddere for de AC-kollegaer, der er opsagt. En af de erfaringer, der er samlet op fra de opsigelser der skete i september, var, at det giver en bedre start på samtalen, hvis bisidder allerede fra starten af samtalen er til stede i lokalet, og det har vi været både ved opsigelserne i december og i dag. Hvis kollegaen ikke ønsker bisidder, forlader vi med det samme lokalet.

Klar og åben information ønskes
AC-Tele synes det er ærgerligt, at ledelsen ikke har været bedre til at informere undervejs i processen, som blev meldt ud til alle for mere end 9 uger siden, fordi det forværrer den i forvejen svære situation, når der ikke kommunikeres. Vi har forståelse for, at TV-nedbruddet nytårsaften betød ændring af nogle prioriteter, og at ledelsen vurderede, at opsigelsessamtalerne også skulle udskydes, men vi mener ledelsen med det samme, klart og åbent, skulle have informeret om, hvornår opsigelser i stedet ville finde sted og hvilke områder, der ville blive berørt. Disse synspunkter har vi i forskellige sammenhænge delt med ledelsen.

Selvom det medfører usikkerhed og bekymring, støtter vi på den anden side, at man i de områder, hvor man planlægger at gennemføre opsigelser, på forhånd orienterer medarbejderne. Blandt andet har det medført, at man har kunnet ”kalde på” frivillige fratrædelser, og denne gang er der indgået aftaler med en stor gruppe, som betyder at antallet af uansøgte opsigelser er blevet mindre.

Det kan være svært at vurdere, hvor tidligt eller sent det er det rigtige tidspunkt at informere alle, men vi synes der burde være fælles principper for dette på tværs af TDC Group.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant. Du finder kontaktoplysninger på AC-Teles tillidsrepræsentanter her. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant i dit område, kan du altid række ud til en af de andre. Det er også altid muligt at kontakte sin faglige organisation (Djøf, IDA, DM m.fl.), hvor man blandt andet kan få specialiseret juridisk rådgivning.