AC-gruppens lønudvikling i 2016

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som aftalt i vores lønaftale i overenskomsten har vi modtaget resultatet af gruppens lønudvikling i 2016. Se de spændende tal her


Opgørelsen baseres på de medarbejdere, der har været ansat i TDC i hele året. Det betyder, at ”Antal medarb” oplyst i den første tabel ikke nødvendigvis svarer til, hvor mange der er ansat i enhederne i dag. Derfor omfatter opgørelsen kun knap 900 ud af de ca. 1.100 på AC-overenskomst. I starten af året aftalte vi en garanteret mindstereguleringsramme på 1,5 %, og årets resultat endte på 2,43 %. Garantien er dermed opfyldt.

Vi har haft særligt fokus på antallet af 0-reguleringer, som er faldet til mindre end 28 % af populationen, hvor det de foregående år har været på over 33 %. Lønstigningerne er som sædvanlig noget varierende fra enhed til enhed. I oversigtsform ser tallene ud som vist i nedenstående tabeller. Da Operations er så stor en enhed, har vi valgt at nedbryde tallene til de store enheder her. Vi har også en opgørelse over gentagne 0-reguleringer og den historiske lønudvikling.

OrganisationAntal medarbStigning %
TDC Stabe1542,80
TDC Operations3622,01
YouSee1063,36
Online Brands242,77
TDC Erhverv962,52
TDC Wholesale212,30
Solution House552,62
TDCH A/S562,14
Hele TDC8742,43

OrganisationAntal medarbStigning %
OI – IT Development922,23
OM – IT Operation141,18
ON – Network2021,98
OO -On-Site141,39
OQ – Finans163,30
OS – Procurement & Logistik201,44
Operations3622,01
ÅrAftalt mindstegarantiFaktisk lønudvikling for hele åretAndel uden regulering opgjort i september
20161,502,4328 %
20151,352,1733 %
20141,301,8434 %
Gentagne 0-reguleringerAntal
2015 og 201655
2014, 2015 og 201637

Nogle af AC-organisationerne beregner et såkaldt firmaindeks, beregnet for de uddannelser de nu repræsenterer. Vi har tilsvarende beregnet et indeks for AC-gruppen i TDC, på tværs af uddannelser. Ideen med et firmaindeks er at få et mål for, hvordan en given virksomhed generelt lønner under hensyntagen til uddannelse og kandidatalder. Indekset beregnes som forholdet mellem den aktuelle lønsum og summen af de tilsvarende gennemsnitslønninger fra de respektive statistikker.

Med TDC-indekset og den statistik, der svarer til ens uddannelse kan man se, hvordan en gennemsnitsmedarbejder af samme slags som en selv i gennemsnit vil være lønnet i TDC. Indekset er baseret på bruttoløn, dvs. inklusive pensionsbidrag. For at sammenligne skal man finde sig selv (årgang og uddannelse og evt. arbejdsområde) i den aktuelle statistik, gange med indekset og dividere med 100. Dette tal kan så sammenlignes med den aktuelle faste løn fra lønsedlen tillagt 10 % TDC-betalt pension.

Det samlede indeks for TDC er i 2016 beregnet til 91,6, dvs. et svagt fald i forhold til 2015, hvilket betyder, at lønudviklingen i TDC har ligget under udviklingen i det omgivende samfund.

Hvis vi opløser indeksberegningen lidt, får vi en opgørelse pr. enhed:

EnhedGennemsnits-alderIndeks
Online Brands3697,5
Solution House4697,8
TDC Erhverv4593,4
TDC Operations4989,2
TDC Stabe4196,4
TDC Wholesale4595,2
TDCH A/S4686,5
YouSee3991,7
TDC samlet4591,6