Virksomhedsoverdragelse af kollegaer i TDC Hosting

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC HostingI april sidste år igangsatte TDC en strategisk gennemgang af TDC Hosting, som kunne have ført til et salg. Som et led processen besluttede TDC pr. 1. januar at oprette et selvstændigt juridisk selskab og 63 kollegaer på AC overenskomst blev, med de kollektive og individuelle aftaler de havde før, overdraget til det nye selskab.

Umiddelbart efter overdragelsen besluttede TDC dog at stoppe den strategiske gennemgang med den konklusion at, den ”… bedste måde, hvorpå den langsigtede værdi for aktionærerne kan maksimeres, er ved fortsat ejerskab af TDC Hosting. TDC Hosting fortsætter som en selvstændig enhed og vil fremover være en vigtig del af de integrerede løsninger, som TDC Group tilbyder i segmentet for mindre og mellemstore virksomheder”.

Selskabsopsplitningen bibeholdes.