Ny aftale om fleksibel arbejdstid

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC og AC-Tele har indgået en aftale hvor du har mulighed for at øge arbejdstiden fra 37 timer til 42 timer med tilsvarende honorering.

Under overenskomstforhandlingerne i 2017 aftalte TDC og AC-Tele, at undersøge mulighederne for at indgå en aftale, der understøtter fleksibel arbejdstid. Den lange drøftelsesperiode skyldes, at der har været behov for at hente inspiration fra andre arbejdspladser og overveje hvordan rammerne for sådan en aftale skal være. Disse drøftelser har afstedkommet en lokalaftale hvor du har mulighed for at øge arbejdstiden fra 37 timer til 42 timer med tilsvarende honorering.

 Læs eventuelt tidligere artikel om emnet.

 Hvordan indgår jeg aftalen?
Hvis du ønsker at indgå en aftale om fleksibel arbejdstid, skal du tage fat i din leder. Din leder er dog ikke forpligtet til at imødekomme dit ønske om øget arbejdstid. Det er således i bund og grund en forhandling mellem dig og din leder, om hvorvidt I kan lave aftalen.

Det er en betingelse, at du er ansat på overenskomsts § 7 om normal ugentlig arbejdstid før du kan indgå en aftale om fleksibel arbejdstid. Er du ansat på overenskomstens § 8 om jobløn, har du således ikke mulighed for at indgå aftalen.

I aftalen skal I tage højde for hvor mange timer den ugentlige arbejdstid udvides. I kan udvide arbejdstiden op til 42 timer. I kan f.eks. godt aftale en ugentlig arbejdsuge på 38 eller 39 timer.

I skal indgå aftalen skriftligt og der skal fastsættes en udløbsdato. Aftalen kan fornyes og forlænges.

Hvad er honoreringen?
Du vil modtage et tillæg til lønnen, som beregnes forholdsmæssigt i forhold til det timeantal I har aftalt. Det særlige tillæg beregnes med faktor 0,9 af medarbejderens beregnede timeløn, og er pensionsgivende.  Du kan se et beregningseksempel her

Rådighedstillæg, hjemmevagtstillæg, tilkaldevederlag og evt. andre tillæg reguleres ikke i forbindelse med en aftale om øget arbejdstid.

Honoreringen er tilsvarende den honorering som medarbejdere ansat i staten får, når de har indgået en aftale om ugentligt forhøjet arbejdstid.

Hvad med merarbejde?
Aftalen om fleksibel arbejdstid ændrer ikke på din pligt til at udføre nødvendigt merarbejde i henhold overenskomstens § 7, stk. 2.

Du kan dog ikke pålægges at arbejde mere end 48 timer om ugen, beregnet over en 4 måneders periode. Arbejder du mere end dette, er det en overtrædelse af 48 timers reglen som findes i lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 4. I sådanne tilfælde kan du tildeles en godtgørelse.

Kan aftalen opsiges?
Du kan selv opsige aftalen med et varsel på 2 måneder til udgangen af en måned. TDC kan opsige aftalen med samme varsel. Det særlige løntillæg bortfalder ved udgangen af varslingsperioden

Når varslet er udløbet, vender du tilbage til den arbejdstid, der gjaldt før indgåelse af aftale om øget arbejdstid. 

Send os gerne en mail på ac-tele@ac-tele.dk , eller tag fat i din faglige organisation, hvis du har spørgsmål til aftalen.

Du finder aftale og beregningseksempel her 

Hvad hvis jeg ønsker deltid?
Overenskomsten giver allerede nu mulighed for at aftale deltid. Se eventuelt her