MyVoice 2019 resultater for medarbejdere på AC-overenskomst

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Resultaterne for årets medarbejderundersøgelse MyVoice vidner med en høj svarprocent (92%) om en stor lyst og opbakning blandt os ca. 1.300 AC-medarbejdere (der var ansat på overenskomsten, ikke cheflønsprogrammet, da Myvoice blev gennemført), til at rykke TDC koncernen i den rigtige retning, og dermed skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Årets MyVoice er generelt meget positiv. AC-ansatte fastholder et højt niveau på arbejdsglæde (tilfredshed og motivation) og samtidig er loyaliteten (troskab og dedikation) øget lidt, hvilket glæder os. Vi ligger på et højt niveau på disse spørgsmål, men dog lidt under resten af TDC- koncernen (Nuuday, Net, Group).

AC-ansatte har i stigende grad lyst til at anbefale andre at søge arbejde i koncernen. Halvdelen af os vil anbefale andre at søge job i TDC og her scorer vi højere end resten af koncernen.

Der er fremgang på 4 ud af 8 drivkræfter for engagement. Omdømme, Overordnet ledelse, Jobindhold, Løn- og ansættelsesforhold stiger, mens Samarbejde og Arbejdsforhold er gået tilbage. Jobindhold er vigtigste drivkraft for alle i koncernen, men det område træder mere markant frem som vigtigt for os.

Der er dog fortsat en række fokusområder, som kræver noget arbejde. Arbejdsforhold ligger fortsat meget lavt (indeks 69) – og er gået tilbage i forhold til sidste år. Processer og værktøjer har den laveste score med et resultat på indeks 59. TDC-koncernen ligger også stadig lavt på samme område, men scorer dog noget højere end os AC-ansatte.

På samme måde ligger spørgsmål om det fysiske arbejdsmiljø lavt (indeks 65) og der er stor tilbagegang (-3).

Det er selvfølgelig noget vi vil følge op på.

Siden vi svarede på MyVoice tilbage i september/oktober er der sket mange forandringer – særligt i Nuuday, hvor Enterprise Agile er lanceret. Det er vigtigt at få talt om disse forandringer også i sammenhæng med MyVoice resultaterne.

Hvis du har arbejder i Net eller Group er du sikkert allerede ved, sammen med din leder og team, at arbejde med resultaterne og lave handlingsplaner for den kommende tid.

Næste MyVoice gennemføres i foråret 2020.