Mulighed for at indgå individuelle aftaler

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tak til jer, der har deltaget i survey vedr. erfaringer med brugen af aftaler om øget arbejdstid, salg af frokostpause, GBI-Bonus og aftale om fleksibel arbejdstid.

Vi udsendte surveyen, da vi har haft en fornemmelse af, at TDC ensidigt besluttede, at muligheden for at indgå individuelle aftaler om bl.a. salg af den betalte frokostpause helt blev udelukket i bestemte forretningsenheder.

Resultatet af surveyen understøtter vores antagelse om, at TDC ikke ønsker at benytte de individuelle aftalemuligheder, der er i overenskomsten.

Resultaterne viser, at:

  • 80 % har fået afslag på ønsket om salg af betalt frokostpause
  • 85 % har fået afslag på ønsket om at du øge arbejdstiden i op til 42 t./ugen
  • 80 % har fået afslag på fleksibel arbejdstid, dvs. f.eks. en 4- eller 6-dages arbejdsuge
  • 82 % har fået afslag GBI-Bonus

De afslag som I har modtaget, er typisk begrundet med at:

  • Aftalemuligheden kan ikke benyttes i det konkrete selskab eller i den konkrete enhed
  • Du kan ikke drøfte dette i forbindelse med din lønsamtale
  • Ikke nok lønmidler i enheden til at imødekomme ønsket
  • Ikke relevant/ikke behov for mere arbejdstid i afdelingen

Vi forventer selvfølgelig, at et afslag på en forespørgsel om øget arbejdstid, salg af frokostpause eller fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, eller nogle af de andre aftaler, både sagligt og individuelt begrundes. Det er i de fleste tilfælde ikke sket. Vi mener herudover, at en begrundelse om at aftalemuligheden ikke kan benyttes i en given enhed eller selskabet generelt strider mod overenskomsten. 

Hvorvidt et afslag er sagligt og individuelt begrundet, beror i et vist omfang på hvilken aftale det drejer sig om og medarbejdernes individuelle forhold. Hvis du har fået eller får et afslag på ønsket om at indgå en individuel aftale, kan du altid kontakte i din faglige organisation for at få en juridisk vurdering af om det lever op til de nødvendige saglighedskriterier.

Vi har rejst problematikken over for HR, og det er nu aftalt, at TDC vil gå i rette med den opfattelse der er blandt ledere og HR partnerne om, at aftalerne ikke finder anvendelse i et givent selskab eller enhed.

Vi håber, at vores dialog har muliggjort, at flere af jer nu vil have mulighed for at benytte de aftalemuligheder, som der er i overenskomsten.

Hvis du forsat har et ønske om at benytte en af disse aftalemuligheder, vil vi derfor på det kraftigste anbefale, at du fremsætter anmodningen over for din leder (igen). Vil din leder ikke imødekomme ønsket, vil vi i AC-Tele meget gerne høre om det.

Husk, du også har mulighed for, at tage fat i din faglige organisation, hvis du ønsker at drøfte, hvordan du skal gribe drøftelsen med din leder an.