Foreløbig status på lønudviklingen for 2020

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Det er per 1. september opgjort hvad resultatet af året lønsamtaler har givet. Når der i overskriften står foreløbigt, er det fordi der forsat mangler at blive afholdt en række lønsamtaler. 84,1% af samtalerne er afholdt, så de foreløbige resultat på 2,0% kan stadig nå at blive bedre.
I år var det aftalt at der ikke skulle fastsættes en mindsteregulering, hvilket vi fik kompensation for i form af 0,5% tilskrivning til den nye fritvalglønkonto. Den halve procent er altså et resultat der opnået oven i de 2,0% og opnået for alle, også de kollegaer som måtte have fået en nulregulering.

De 2,0% i udvikling er et af de dårligste resultater der er opnået i nyere tider, men skal ses i lyset af covid-19 situationen.

Det fremgår at Nuuday har opnået den største udvikling, 2,3% mod 1,4% i TDC Net og 2,0% i TDC Group, om end både TDC Net og TDC Group forsat har en højere aktuel gennemsnitsløn end Nuuday.

Kigges der på udviklingen for henholdsvis mænd og kvinder ses at kvinderne har opnået en stigning på 2,1% mod kun 2,0% hos mændene, opgjort i kroner er det kun 958 kr. hos kvinderne og mod 1.024 kr. hos mændene.

Antal af kollegaer der ikke har fået en lønregulering i år, er betydelige højere end tidligere år, hele 37,9% har ikke fået en regulering. Det skal selvfølgelig ses i lyset af den specielle covid-19 situation, men tallet virker alligevel højt.

Som de foregående år udsendes der igen i år et lønsurvey hvor vi måler temperaturen på årets lønsamtaler. Spørgeskemaet forventes udsendt inden i løbet af en uges tid.