Lønaftale 2019 på plads – forbered dig på de kommende lønsamtaler

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne er netop blevet enige med TDC om lønaftalen for 2019 og vi har indgået aftale om:

  1. Mulighed for adgang til TDC generelle bonusprogram, hvis det kan aftales med leder
  2. En ekstra fridag med løn i forbindelse med julen i 2019 – mandag den 30. december
  3. Mindstereguleringsramme på 1,9 %

Bonusprogram som bidrager til at styrke holdånden

I 2013 tilbød TDC alle (der ikke var på ansat på cheflønsprogrammet), at man kunne afkøbe sin bonusaftale og siden har det ikke været muligt som specialist, at få adgang til det generelle bonusprogram i TDC, fordi bonusprogrammet har været forbeholdt chefer og direktører på cheflønsprogrammet, samt de få AC’ere m.fl., som valgte at beholde deres bonusaftale tilbage i 2013.

Vi tror på, at det øger følelsen af fairness, styrker holdånden og virker motiverende, hvis alle bliver anerkendt økonomisk, når tingene lykkes og vi har derfor arbejdet for, at der skulle indføres en metode til at sikre det i TDC.

Med årets lønaftale bliver det muligt, hvis man kan aftale det med leder, at få adgang til TDC’s generelle bonusprogram.

Bonus vil minimum udgøre en procent af grundlønnen og udbetaling kan udgøre mellem 0 og 2 gange af denne procent. Bonus kan opbygges over tid, dog maksimalt 10 % af den faste løn.

Det kan aftales, at en lønregulering konverteres til en bonusordning med en fastsat bonusprocent, eller at du går ned i fast løn mod at lønnedgangen konverteres til bonus – evt. til en højere kurs end 1:1.

Måleparametre, vægt af disse og mål er de samme, som gælder for STI (Short Term Incentive) bonusprogrammet for deltagere under TDC’s cheflønsprogram. I 2019 gælder følgende fire mål og vægte:

  1. EFCF 20 %
  2. EBITDA 30 %
  3. NPS 25 %
  4. Fiber homes passed 25 %Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i bonusprogrammet. Bemærk at der ikke senere er individuel ret til at forlade bonusprogrammet igen.

Ved den overenskomstmæssige bonusaftales eventuelle bortfald kan man selv bestemme, om man vil fortsætte eller udtræde af bonusordningen mod en kompensation på den faste løn.

Ekstra fridag i julen 2019

Som bekendt fik alle som led i overenskomstfornyelsen i 2017 en ny fast fridag med løn, nemlig den 27. december. Ved lønaftalen i 2018 aftalte vi, at den 28. december blev en betalt fridag i 2018 (dvs. ikke tilbagevendende), og med lønaftalen for 2019 er vi lykkes med at aftale, at den 30. december bliver en betalt fridag i 2019 (dvs. ikke tilbagevendende). I julen 2019 har alle AC´ere derfor fri med løn den 27. og 30. december 2019.

Uanset om man aftaler en lønregulering med leder eller ej, får man altså ’noget’ ud af den aftale vi har indgået. Vi har fået meget positiv feedback på disse fridage og er glade for, at det også i år lykkedes at aftale en ekstra fridag.

Den samlede lønsum skal minimum stige med 1,9%

På AC-området i TDC bliver lønnen reguleret individuelt hvilket betyder, at de 1,9 % ikke er en generel stigning alle bliver tildelt ”pr. automatik”. Mindstereguleringsrammen er den procentsats, som den samlede lønsum for os, der er ansat på AC-overenskomsten i hele året 2019, minimum skal stige med.

I 2018 aftale vi en mindstereguleringsramme på 1,8 %, men endte med et resultat på 3,6 %. Vi forventer også i 2019, at den realiserede lønudvikling bliver højere end den aftalte mindstereguleringsramme.

Vi er tilfredse med at den realiserede lønudvikling er væsentligt højere end den aftalte ramme, men sammenlignet med det øvrige private arbejdsmarked er lønudviklingen blandt AC’erne i TDC fortsat i den lave ende. Vi fortæller mere om lønudviklingen blandt AC’ere på det private arbejdsmarked på de kommende medlemsmøder.

Ledertjekliste der hjælper lederne (og dig!) med at huske vigtige områder

’Ledertjekliste til lønsamtaler’ er ajourført som en del forhandlingen. Den væsentligste ændring i år er, at vi har præciseret hvad jer der er ansat på jobløn bør huske at drøfte med leder under lønsamtalen og tjeklisten er udvidet med guidance vedrørende bonus.

Du kan læse aftaler og ledertjeklisten her
Aftale om lønregulering
Aftale om bonusordning
Ledertjekliste ved lønsamtale

Forvent at du bliver indkaldt til lønsamtaler efter påske

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne igangsættes hurtigst muligt og at de så vidt muligt vil være afsluttet inden medio juni. Uanset hvornår lønsamtalen finder sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2019. Pt. forventer vi, at lederne vil få det materiale fra HR, som er nødvendigt for at kunne indkalde til lønsamtalerne, lige inden påske og at samtalerne derfor kan blive afholdt fra slutningen af april.

Tilmeld dig medlemsmøde, hvis du vil klædes på inden lønsamtalen

Hvis du er medlem af en akademikerorganisation, eksempelvis Djøf, IDA eller Dansk Magisterforening har du mulighed for at deltage i et medlemsmøde.

Lønfastsættelsen for akademikere i TDC sker på baggrund af den enkeltes markedsværdi. Markedsværdien er imidlertid ikke givet på forhånd. Den kan påvirkes af dig, hvis du sælger dine resultater og sandsynliggør, at TDC kan få værdi fremadrettet i kraft af din indsats.

På mødet får du få centrale tips og tricks til den gode lønforhandling, nøgletal over AC’ernes lønudvikling i TDC i 2018, nøgleresultater fra Djøf, IDA og Dansk Magisterforenings lønstatistikker for 2018, og vi har inviteret TDC’s lønkonceptchef, Steen K. Madsen, som vil gennemgå TDC’s generelle bonusmodel.

Medlemsmøderne afholdes fra kl. 15.30 til kl. 17 på følgende datoer:

Onsdag den 24. april 2019 (Djøf, IDA og Dansk Magisterforening deltager fra Teglholmen)
Torsdag den 2. maj 2019 (Djøf, IDA og Dansk Magisterforening deltager fra Slet)

Du kan allerede tilmelde dig nu – husk at oplyse hvilken faglig organisation du er medlem af.

Tilmelding 24. april  

Tilmelding 2. maj