Har du haft lønsamtale med din leder?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne, så vidt muligt, skulle være afsluttet medio juni.

TDC’s proces med at få lønmaterialet til lederne på plads trak desværre ud og derfor kom lønsamtalerne i gang senere end vi havde forventet. Dog oplyser HR, at de fleste samtaler nu er afholdt.

Hvis du endnu ikke er indkaldt, kan du selv tage fat i din leder og bede om at få lønsamtalen i kalenderen.

Uanset hvornår lønsamtalen har fundet sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2019. HR har oplyst, at reguleringen tidligst vil ske med lønnen for juli 2019.

Vi mødes med TDC i midten af september mhp. at evaluere løndannelsen og herunder gennemgå den foreløbige status på lønudviklingen, andelen af nul-reguleringer m.m.

Læs eventuelt mere om lønaftalen 2019 her