Kunne du tænke dig at gøre dine relationer mere intelligente?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Relationer er vigtige for vores trivsel og dermed også for vores præstationer. Vi er alle en del af mange forskellige relationer – på arbejdet i vores organisation, afdeling og team, og privat i familien, med venner og i samfundet. Alle vores relationer påvirker og udvikler os.

Du får her mulighed for at deltage i en workshop, hvor vi skal arbejde med begrebet Relationship Systems IntelligenceTM (RSI)*. Måden vi indgår i en relation på, påvirker nemlig det, vi kalder den samlede relationelle intelligens i en hvilket som helst sammenhæng. RSI har således stor betydning for, hvordan vi arbejder sammen og kommunikerer med hinanden, særligt ved konflikter og alle typer af forandringer. Undersøgelser viser desuden, at teams og organisationer med høj RSI trives og performer bedre.

Typiske tegn ved et team med lav RSI kan fx være:

  • Giftige eller dysfunktionelle kommunikationsmønstre
  • Dårlig team moral og / eller stress og udbrændthed
  • Uklare eller subjektive mål
  • Konfliktundgåelse og mangel på beslutninger og løsninger
  • Uklare roller eller rolleforvirring i teamet

Har du lyst til at blive klogere på hvordan du skaber og fastholder høj RSI i dine relationer, så kom til workshop på Teglholmen torsdag 12. september 2019 kl. 16.00 – 19.00.

Her får du en dybere intro til RSI og får mulighed for at arbejde med enkelte øvelser fra den team-coachingmodel, der benyttes i arbejdet med at løfte RSI.

Workshoppen holdes af Mette Brynnum, som har mange års erfaring med bl.a. Change Management, Lederudvikling og coaching, heraf bl.a. 7½ år i TDC.

Mette er uddannet indenfor Teamcoaching / NLP Coaching, Organisationspsykologi og Change Management, og er certificeret i Relationship Systems IntelligenceTM.

Alle, der er medlem af en AC-organisation, kan deltage i workshoppen. Du skal blot tilmelde dig her: Tilmelding

Der vil blive serveret kaffe, the, vand og en sandwich.

* Begrebet RSI starter med en forståelse af sig selv, Emotionel Intelligens, forståelsen af andre, Social Intelligens, og tillægger endvidere evnen til at identificere sig med og samarbejde med/i grupper, teams, organisationer og andre sociale systemer. På den baggrund har CRR Global udviklet en teamcoachingmodel (ORSC – Organisations and Relationship Systems Coaching), som bygger på RSI, men også på elementer fra bl.a. System Teori, Procesarbejde, Family Systems Therapy og Co-Active Coaching™.