AC-Teles vedtægter godkendt

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Den 14. november afholdt AC-Tele generalforsamling med et hovedpunkt på dagsordenen, godkendelse af vedtægter for AC-Tele. Vedtægterne var allerede godkendt af foreningerne (IDA, DJØF og Dansk Magisterforening), men den endelige godkendelse sker af medlemmerne af AC-Tele på generalforsamlingen.


Der var ikke indkommet ændringsforslag til vedtægterne og derfor kunne man gå direkte til afstemning, hvor vedtægterne blev godkendt.

Under eventuelt blev der spurgt indtil hvad bestyrelsen arbejder med for tiden. Zanne Stensballe redegjorde for de arbejdsopgaver bestyrelsen arbejder med i øjeblikket, hvor af de fleste fremgår af de nyhedsbrev, som løbende udsendes. Der var også nogle forslag til emner som bestyrelsen kunne arbejde med.

Vedtægterne kan læses her