AC-Tele og persondataforordningen (GDPR)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele har sammen med foreningerne (IDA, DJØF og Dansk Magisterforening) indgået en lokalaftale med TDC om AC-Teles tillidsrepræsentanters fortsatte brug af TDC’s it systemer (primær Outlook, Excel og Word og SharePoint) samt adgang til at få oplysninger fra HR til brug for vores foreningsarbejde om f.eks. medarbejdere på AC-overenskomst, løn og ansættelsesvilkår mv.


AC-Tele er selvstændig dataansvarlig sammen med foreningerne, og TDC må ikke tilgå vores oplysninger på f.eks. det SharePoint, AC-Tele har fået tildelt af TDC.

I AC-Tele har vi også i forbindelse med GDPR f.eks. gennemgået vores processer, dokumenteret disse, udarbejdet en slettepolitik, foretaget ekstra oprydning og sletning.

De medarbejdersager vi behandler, er fortrolig information, det har det altid været. For at sikre dette yderlige har vi indført, at sager der skal arkiveres (dvs. ikke kan slettes umiddelbart, når sagen er behandlet/afsluttet), skal arkiveres på et SharePoint område, hvor kun 3 af AC-Teles bestyrelsesmedlemmer har adgang.

Myndighederne (Datatilsynet) vil komme med en supplerende vejledning (forventes ultimo i år/primo 2019), der bl.a. vil uddybe omkring fagligt arbejde og GDPR. Når juristerne i foreningerne (IDA, DJØF og Dansk Magisterforening) har gennemgået denne vejledning, vil AC-Tele vurdere sammen med dem, hvad vi evt. skal gøres yderligere omkring GDPR/persondata.