Tryghed for kollegaer i Stabe

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Før sommerferien blev den nye organisation med opdeling i OpCo, NetCo og Stabe meldt ud og siden 1. august har organisationen arbejdet i det ’snit’.

Udmeldingen gav afklaring for hovedparten af medarbejderne i TDC, men ikke for de ca. 450, der arbejder i Stabe og det medførte uklarhed og usikkerhed hos nogle.


AC-Tele havde derfor før sommerferien en dialog med ledelsen om situationen og på den baggrund er der aftalt nogle ’spilleregler’ mellem Stabe, OpCo og NetCo.

Hovedreglen er, at OpCo og NetCo ikke må rekruttere til stabsfunktioner, som allerede udføres af Stabe i dag. Formålet er, at sikre at de medarbejdere der arbejder i Stabe, kan finde relevant beskæftigelse i OpCo og NetCo, når Stabe på et tidspunkt nedlægges.

Det vil løbende blive vurderet, om det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis særlige funktioner eller individuelle medarbejdere bliver knyttet til eller overført til OpCo eller NetCo.

Herunder skal eventuelle interne eller eksterne ansættelser i stabsfunktioner i OpCo og NetCo drøftes mellem de berørte Koncerndirektører og godkendes af Jens Aaløse.

De overordnede resultater fra MyVoice for Stabe indikerer, at medarbejderne oplever en høj tryghed i ansættelsen (score: 76) og også, at der er tiltro til, at forandringerne i TDC Group vil føre til nye muligheder (score: 78). Et positivt resultat og noget der forhåbentlig forsætter gennem hele transformationen.

Dog har AC-Tele, sammen med LTD og Dansk Metal, aftalt at følge situationen og vil, hvis MyVoice resultaterne udvikler sig negativt eller vi ser et øget churn, invitere ledelsen til en dialog om behovet for andre tryghedsskabende foranstaltninger.