Vil du være tillidsrepræsentant?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi håber, at du vil bruge 5 min. i løbet af sommeren til at overveje om rollen som tillidsrepræsentant kunne være noget for dig.

Med reorganiseringen i Nuuday er der AC-tunge områder i Nuuday, hvor der aktuelt ikke er en tillidsrepræsentant, bl.a. i YouSee, NetDesign, områder af Products, områder af Technology, blandt Agile Coaches og i Strategy. I Group og TDC Net, er der også områder uden en TR. Det vil vi gerne have ændret.

AC-Tele søger derfor flere gode kolleger, som gerne vil være med til at skabe en bedre arbejdsplads, et bedre arbejdsmiljø og bedre forhold for gruppen af AC’ere.

Går du med en tillidsrepræsentant i maven, kan du her blive klogere på, hvad det indebærer
At være tillidsrepræsentant er et både vigtigt og fortroligt erhverv. Du vil ofte være på forkant med viden, som dine kolleger endnu ikke kender til – det kunne for eksempel være Enterprise Agile i Nuuday – og du vil få mulighed for at påvirke forskellige beslutninger.

Du vil også fungere som rådgiver over for dine kolleger, der går med udfordringer, som de har brug for din hjælp til at håndtere. Her er det vigtigt, at du respekterer den fortrolighed, der ligger i rollen som tillidsrepræsentant.

Foruden disse opgaver vil du blive en del af AC-Teles bestyrelse samt et eller flere samarbejdsudvalg, hvor du varetager dine AC-kollegers interesse og bidrager til at skabe en bedre arbejdsplads.

At være ny tillidsrepræsentant
Nå du starter som tillidsrepræsentant, sørger vi for, at du bliver klædt godt på til din nye rolle. Du vil deltage i intromøder, så du og andre nye tillidsrepræsentanter lærer hinanden og jeres nye ansvar godt at kende og de faglige organisationer tilbyder kurser.

Jeg har været rigtig glad for min beslutning om at melde mig som tillidsrepræsentant. Det har været et rigtig godt forløb med intromøder til rollen samt gennemgang af vores overenskomst, regler for løn, opsigelser osv.

Jeg meldte mig hovedsageligt fordi, jeg gerne ville være med til at støtte og rådgive mine kolleger og skabe en bedre arbejdsplads for os alle, og det synes jeg, at jeg har fået indfriet. Jeg har været en del af processen med Enterprise Agile i Nuuday, og selvom overtallighedssamtalerne skete på en noget anden måde, end vi alle havde forventet, så var det vigtigt for mig at være der for de kolleger, som desværre skulle forlade os. Og det var mit klare indtryk, at de var glade for at have en bisidder med ved samtalen.”
                                    Sisse Hansen, tillidsrepræsentant, G2M Erhverv Triben i Nuuday

Vil du høre mere om rollen, er du meget velkommen til at kontakte Zanne Stensballe på 20 27 14 97.