People Review – hvad er dine erfaringer?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

People Review blev lancereret i TDC Group i foråret 2018 og formålet er at øge intern mobilitet og fastholdelse og er et supplement til MyPlan (årlig udviklingssamtale og plan).

People Review skal styrke den intern rekruttering ved at der i højere grad bruges nuværende medarbejdere, når der skal besættes ledige stillinger.

Hvem der review’es kan være forskelligt fra enhed til enhed og område til område.

I Our People på Check-In under Tips og Tricks findes mere materiale om People Review, herunder guidance mv. til lederne. Al materialet i Tips og Tricks er tilgængeligt for alle.

AC-Tele vil gerne høre om dine erfaringer med People Review. Har du hørt om People Review? Bruges det i dit område? Er du blevet review’et? Hvis du er blevet review’et, har du så efterfølgende fået feedback fra din leder? Hvordan oplevede du processen?

Skriv en mail til ac-tele@ac-tele.dk og del dine erfaringer med os.