Lønudvikling 2014

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Fist-full-of-moneyVi har sammen med TDC evalueret sidste års lønudvikling og –samtaler. Det overordnede resultat endte med en samlet lønudvikling for de AC’ere der har været ansat i hele 2014, på 1,84 %. Den aftalte mindstegaranti var på 1,3 %.

Som sædvanlig dækker resultatet over store udsving mellem de forskellige enheder, fra 1,35 til 3,59 %. Generelt har kvinder opnået en højere procentvis regulering, 1,96 % svarende til 848 kr., end mænd, 1,79 % svarende til 834 kr.. Vi har stadig en væsentlig kønsmæssig forskel på lønnen. TDC har lovet at undersøge om der kan ses en forskel ved rekruttering af medarbejdere.

Med hensyn til begrundelserne for manglende lønregulering, er der stadig plads til forbedring, men det kræver også at man som medarbejder beder sin leder om en forklaring der lever op til de regler og aftaler vi har skrevet ind i overenskomstens § 3 og bilag 8