Ferie og feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

sandcastle-2Hvis man ikke kan nå at holde hele sin ferie, kan man aftale at overføre de resterende feriedage. På AC-området er der ikke loft over hvor mange år man kan overføre ferie. Ferieloven giver også mulighed for at få udbetalt op til 5 feriedage.

Man skal afholde mindst 20 feriedage om året. Overførsel af ferie ud over 20 dage sker, efter aftale med nærmeste leder, i PULS for de første 5 dage og på en blanket for yderligere dage. Overførsel skal aftales inden udgangen af marts!

I 2012 indgik vi aftale med TDC om ret til opsparing af feriefridage, med en forrentning på 4 dage når man har opsparet 20 dage. På den måde er der mulighed for at tage på en længere rejse eller på anden vis holde orlov med løn. Inden man opsparer feriefridage skal man være opmærksom på at man også kan miste nogle dage, hvis man bliver opsagt.

Opsparing af feriefridage aftales med nærmeste leder inden udgangen af april, og registreres mellem 1. og 22. maj. Der er også mulighed for at få ikke afholdte feriefridage udbetalt, det skal ligeledes ske mellem 1. og 22. maj.

Hvis lederen ikke vil godkende overførsel/opsparing/udbetaling har hun/han mulighed for at varsle dagene til afholdelse, dette skal ske mindst 1 måned i forvejen.

Man kan læse mere om reglerne og registreringen på Medarbejderportalen: http://nymedarbejderportalen.tdk.dk/portal/personale/ansaettelsesforhold/Sider/feriewebsted.aspx