AC-Teles temaer for 2015, resultat af spørgeskemaundersøgelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

GraphsBestyrelsen for AC-Tele har besluttet at sætte fokus på ”kontinuerlig kompetenceudvikling” og ”organisationsændringer på en bedre måde” og på den måde være med til at påvirke nogle af de forhold, som vi mener har stor indflydelse på AC-gruppens engagement og arbejdsglæde. De første initiativer, ud over vores spørgeskemaundersøgelse, har været at gøre opmærksom på at vi vil arbejde med disse emner, overfor ledelse og HR i TDC. At vi har ramt nogle vigtige emner, kan ses af at TDC også har understøttet vores tiltag. Vi har fået etableret en arbejdsgruppe med HR-personer der er ansvarlige for netop disse områder og vi har deltaget i fokusgruppeinterview.

I eget regi har AC-Telebestyrelsen stået for en spørgeskemaundersøgelse med de to emner. Vi har fået stor opbakning fra jer. Tak for de mange svar, næsten 50 % af de inviterede har svaret. Blandt de deltagende har vi trukket lod om 3 gange DJØF med løg(n). De heldige vindere, som har fået præmierne, blev:

Christian Kloch
Kim Sørensen
Rasmus Gade Andersen

Allerede nu kan vi vise de første resultater fra undersøgelsen. Efterhånden som vi får gennemarbejdet materialet, især de mange kommentarer og forslag, vil vi offentliggøre resultaterne på AC-Teles hjemmeside på denne adresse: Resultater

Et overraskende resultat er et meget ringe kendskab til Rådgivningscaféen som findes beskrevet på Medarbejderportalen (http://nymedarbejderportalen.tdk.dk/portal/personale/udd_udv/Sider/raadgivningscafe.aspx) og absolut er et besøg værd for alle der måtte have ønsker om vejledning til kompetenceudvikling.

Fra den del af undersøgelsen der drejer sig om erfaringer med organisationsændringer, bad vi om kommentarer, erfaringer og ideer til en bedre proces ved kommende ændringer. Nogle få gennemgående temaer er opremset nedenfor. En mere detaljeret opsamling findes på resultatsiden (Resultater):

  • Husk at medarbejderne er mennesker og ikke ludorbrikker/FTE-robotter.
  • Kommunikation, kommunikation, kommunikation
  • Opfølgning med synliggørelse af at de forventede effekter af ændringen bliver opnået
  • Udvis særlig opmærksomhed for enkeltmedarbejdere der flyttes/berøres
  • Skær ned på antallet af organisationsændringer
  • Lyt til medarbejderne