Aftale om minimumsgaranti for årets lønreguleringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Graph-CrashNu kan startskuddet til årets lønsamtaler snart affyres. Vi har i dag indgået aftale med TDC om at minimumsgarantien for 2015 er på 1,35 %, altså lidt mere end sidste års 1,3 %. Sidste års aftale faldt sammen med overenskomstfornyelsen, hvilket betyder at de 1,3 % skal ses som en del af en samlet pakke, hvor vi også selv har måttet give noget for at opnå resultatet. Det er derfor glædeligt at vi har kunnet fastholde niveauet.Sidste år resulterede, som allerede tidligere meddelt, i en samlet lønudvikling på 1,84 % og et fald i andelen af 0-reguleringer. Med en inflation på et behersket niveau og en faktisk samlet lønudvikling på forventeligt omkring 2 %, betyder det at en stor del kan fastholde reallønnen og den anciennitetsbaserede forventning til lønudvikling.

Aftalen indeholder en hensigtserklæring om at lønsamtalerne sættes i gang hurtigst muligt, det betyder formentlig i begyndelsen af maj, og skal være gennemført inden udgangen af juni. Det er altså ved at være sidste udkald for at gøre sin leder opmærksom på sig selv og de opnåede resultater i det forløbne år, inden lederne skal i gang med at fordele årets lønstigninger. Aftalte reguleringer vil være med tilbagevirkende kraft til april.

Under forhandlingerne har vi blandt andet fremført vores utilfredshed med antallet af 0-reguleringer, dårlige/manglende begrundelser og en opfattelse af at der er tegn på enkønsrelateret skævhed i aflønningen.

Vi er derfor glade for at TDC har lyttet og været villige til at vi i fællesskab har udarbejdet en ”ledertjekliste”, der forholder sig til forventninger til lederen og repeterer nogle af rammerne for en lønsamtale. Tjeklisten vil blive sendt ud til alle lederne sammen med øvrigt materiale inden lønsamtalerne.

Ledertjeklisten indeholder en række forhold som lederen bør være særligt opmærksom på, under forberedelse og afholdelse af lønsamtalerne. Tjeklisten kan ses på AC-Teleshjemmeside her.