People Review i TDC Group

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har gennem et par Nyhedsbreve spurgt om jeres erfaringer med People Review, men har kun fået svar fra to kollegaer, som ikke kendte til konceptet. Set i lyset af, at oplevelsen af manglende attraktive interne karrieremuligheder er en væsentlig årsag til at folk søger ud af TDC, synes vi, at det er ærgerligt, at der ikke er større kendskab til konceptet.

Vi har derfor været i dialog HR Udvikling, som nedenfor giver en introduktion. Ræk ud til din nærmeste leder, HR Udvikling eller din TR hvis artiklen giver anledning til spørgsmål.

En rejse starter

I 2017 påbegyndte vi i TDC Group en rejse, en rejse med fokus på at sikre fælles processer og et højere niveau for udvikling af den enkelte medarbejder. Lige som så mange andre store nationale og internationale virksomheder, ønskede TDC Group at sikre sine medarbejderes udviklingsdialog med nærmeste leder og ligeledes sikre, at de udviklingsaftaler der blev indgået, ikke forsvandt op i den tynde luft. I en organisation hvor der altid er mange omvæltninger og forandringer, kan fokus på at udvikle kompetencer og færdigheder, let blive glemt eller tabt ’imellem to stole’. Eksempelvis når der sker lederskift eller medarbejderen flytter til et nyt team. Erkendelsen af denne problematik, var årsagen til at MyPlan blev udviklet for alle, både ledere og medarbejdere. På de øverste lederniveauer, indførtes ligeledes en ny tilgang til vurdering af potentiale, for at sikre, at leder og lederteams havde et klart billede af, hvem der kunne blive parat til nye udfordringer. Det er også den proces, som kaldes People Review. People Review er en kombination af MyPlan og potentialevurderinger. Alt sammen forsvarligt gemt i OurPeople som overholder alle GDPR reglerne. 

År 2 – udvidelse af People Review til hele organisationen

Kort efter gennemførelse af People Review i direktionerne, blev det besluttet at gennemføre både MyPlan og potentialevurdering (People Review) på alle øvrige niveauer i hele TDC Group.

For at kunne fordele opgaver og muligheder bedst muligt, er det vigtigt som leder, både at kende medarbejderens ambitioner og nuværende ressourcer. Her kommer People Review i spil, da vi her ser efter de talenter som både kan og vil lidt mere.

I TDC Group kan alle være et talent

I TDC Group kan alle være et talent. I People Review processen er der naturligvis fokus på hvordan den enkelte motivers og fastholdes, og ikke mindst, hvem der i det kommende års tid, har potentiale til at skulle noget nyt. 

Værdi af MyPlan og People Review for dig som medarbejder

Ud over, at du naturligvis altid selv kan opsøge og efterspørge nye udfordringer, så er det også din leders opgave, at sikre, at du udvikler dig igennem spændende opgaver, ansvarsområder og udfordrende opgaver. Men for at det kan ske, er det vigtigt at du har en åben dialog og deler dine tanker og forventninger til fremtiden, med din leder. Søg feedback på hvilke personlige og faglige kompetencer du med fordel kan arbejde på at styrke, og vær tydelig omkring hvad du selv motiveres af. Din leders ansvar er, at sørge for at sætte dig i spil hvor muligt, hvilket også kan betyde i opgaver eller projekter, der går ud over teamet eller nuværende ansvarsområde.

People Review er med til at styrke intern rekruttering

Ud over at du og din leder er afklarede med hvordan du kan udvikle dig, og aktivt bruge jeres netværk for at sikre at det sker, så styrker People Review også den interne rekruttering (mobilitet), da der oprettes lister (talent pools) med navne på de medarbejdere der selv har givet udtryk for via MyPlan at de er parate til nye udfordringer, krydset med leders vurdering af, at der er potentiale for nye udfordringer.

 Konkret brug af People Review:

  • HR Udvikling opretter talent pools. Herfra trækkes kandidater til forskellige initiativer, så som Væksthus, kortere talentforløb eller foredrag med særligt udvalgte temaer.
  • Rekruttering bruger talent pools når de søger interne kandidater til stillinger.
  • Ledere og lederteams tager fælles ansvar for at udvikle og fastholde talenter, på tværs af teams. Det vil sige, at nye opgaver eller muligheder ikke længere afhænger af den enkelte leder.

For at sikre, at de rigtige opgaver eller udfordringer gives til dem der både vil men også vurderes at kunne, er en løbende dialog og feedback igennem året essentiel. Derudover opfordres lederteams til, at tage en fælles dialog på ledermøder, hvor der gives feedback på de talenter, som man måtte have i reference, før processen endeligt afsluttes.