Ny ferielov er lige om hjørnet

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Når champagnepropperne lander den 1. januar er det samtidig et startskud for den nye ferielov. De nye regler byder både på markante ændringer og videreførelse af kendte principper. AC-Tele har bedt AC-organisationerne om en præsentation af de nye regler

Hvorfor ændre så grundlæggende og kendte regler?

Ferieloven er blevet ændret for sikre overholdelse af Danmarks EU-retlige og internationale forpligtelser. Danmark skal sikre lønmodtagere ret til mindst 4 ugers betalt ferie. Det kan ikke lade sig gøre inden for de nuværende regler. Her er nyuddannede og lønmodtagere i en jobskiftesituation nemlig ikke automatisk sikret en sådan ret. Ferieloven er samtidig en lov, der ikke er ændret væsentligt på i mange år. Der var derfor også et behov for at gøre reglerne mere enkle.

De nye regler gør op med det grundlæggende princip om, at man skal optjene retten til at holde betalt ferie i et kalenderår og siden holde ferien i et efterfølgende ferieår. Ferie optjenes og afholdes fremover i samme periode – 1. september til 31. august – det nye ”ferieår”, dog med den tilføjelse at ferieafholdelsesperioden går til den 31. december.

Ikke alt er nyt…

Den nye ferielov opererer fortsat med retten til at holde 5 ugers ferie om året. Også hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september er bibeholdt. Det er i den periode lønmodtageren fortsat har ret til at holde sin samlede hovedferie på 3 uger. Der er også fortsat ret til at holde de 2 ugers restferie i perioder på mindst 5 dage.

Feriefridage og andet frihed efter overenskomsten er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Ferietillæg version 2.0

Ferietillægget er stadig 1 % efter de nye regler. Det kan være fastsat anderledes i overenskomster, og i AC-overenskomsten i TDC er ferietillægget 1 ½ %.

I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Enten kan ferietillægget udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller også kan ferietillægget udbetales i to årlige rater.

Vælges ratebetaling skal ferietillægget udbetales den 31. maj for perioden den 1. september til den 31. maj. Og 31. august for perioden 1. juni til 31. august. Når først ferietillægget er udbetalt, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Samtidighedsferie

Ferie optjenes – også fortsat – med 2,08 feriedag pr. ansættelsesmåned. Så snart ferien er optjent, kan den bruges. Det kan aftales med arbejdsgiver, at lønmodtageren holder ferie forud for, at den er optjent. Denne ferieafvikling på forskud kan så senere fratrækkes i lønnen.

Dette kan være relevant at benytte sig af ved reglernes ikrafttrædelse, hvor der i sagens natur ikke er optjent feriedage nok til eksempelvis en uges efterårsferie i 2020. Selvom det nye ferieår løber fra 1. september – 31. august, er der ret til at holde ferie optjent i den periode i ekstra 4 måneder frem til 31. december.

Overgangsregler

Der er med ændringen af ferieloven indført et sæt overgangsregler for den ferie, der optjenes frem til den 31. august 2019, og som ikke afholdes inden udgangen af september 2020. Denne ferie kan overføres til afholdelse i enten perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 efter de gamle regler eller efter 31. august 2020 efter de nye regler.

Ferie indefryses til lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet – hvis ikke den er afholdt senest i september 2020

I direkte forlængelse af de nye regler opstår der behov for at indefryse ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Denne ferie kan hverken afholdes eller udbetales, førend lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Hvis ikke der skete en indefrysning af denne ferie, ville lønmodtageren ved de nye reglers ikrafttrædelse have både 5 ugers ferie og samtidig adgang til at holde samtidighedsferie.

5. ferieuge er stadig ”fri”

Man har stadig mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver, at optjent ferie udover 20 dage skal overføres til næste ferieår eller udbetales.

AC-Tele hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål til de nye regler. Alle spørgsmål samles i en FAQ om de nye regler, som AC-organisationerne udarbejder.