OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi forhandler fortsat med TDC om OK20 og har her i januar mødtes i uge 3 og uge 5. Næste møde er planlagt til uge 9.

Jer, som er medlem  af en AC-organisation, har været med til at prioritere de 7 temaer, som vi er gået til forhandlingen med TDC med.
Temaerne er:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Vilkår ved opsigelse
  • Sammenhæng mellem arbejdstid og privatliv
  • Seniorvilkår
  • Livslang læring
  • Fritvalgsordning

Flere af disse temaer er også med i TDC’s kravsliste, men TDC’s krav peger, ikke overraskende, i en anden retning end den vi ønsker. Vi drøfter i øjeblikket vores respektive krav og ønsker.

Forhandling af AC-overenskomsten i TDC sker samtidigt med OK20 forhandlinger, der foregår mellem DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og FH (Fagbevægelsens hovedorganisation). De overenskomstresultater der kommer mellem DA og FH udstikker rammen for alle de andre overenskomster – herunder vores overenskomst – som skal fornys 1. marts. Vi er derfor tidsmæssigt bundet op på fremdriften i de forhandlinger.

Hvis DA og FH eller Akademikerorganisationerne og TDC ikke kan komme til enighed om et overenskomstresultat, kan vi blive indkaldt til at forsætte forhandlingerne i Forligsinstitutionen.