Nye regler for ansættelsesklausuler pr. 1. januar 2016

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

push_pin_redI december 2015 vedtog Folketinget en ny lov om ansættelsesklausuler. Loven ændrer klausullovgivningen væsentligt og gælder for alle klausuler, der bliver indgået efter den 1. januar 2016

Fremover kan en klausul maksimalt løbe i 12 måneder fra dit ansættelsesforhold slutter. Er du underlagt en såkaldt kombineret klausul, det vil sige en kunde- og konkurrenceklausul, kan den maksimalt løbe i 6 måneder.

Loven gælder kun for klausuler, der bliver indgået efter 1. januar 2016. Det vil sige, at ældre klausuler fortsat vil gælde med deres oprindelige ordlyd.

Er du underlagt en klausul fra før 1. januar 2016, kan du dog overveje, om du kan bruge lov- ændringen som argument for at genforhandle din klausul, så den bliver enslydende med de klausuler, som dine nye kollegaer bliver underlagt.

Kontakt din faglige organisation, hvis du ønsker hjælp til at vurdere hvordan de nye regler kan få betydning for dig.