Mange har været til lønsamtale, har du?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I maj lukkede vi forhandlingen om dette års minimumsramme med TDC og endte med et resultat på 1,8% plus fri den 28. december i 2018. Som I ved, bliver lønnen på AC-området reguleret individuelt hvilket betyder, at de 1,8 % ikke er en generel stigning alle bliver tildelt ”pr. automatik”. Vi forventer ligesom i tidligere år, at den faktiske gennemsnitlige lønudvikling blandt AC’erne bliver højere.

Men mindst lige så vigtigt, indgik en ajourføring af Ledertjeklisten i forhandlingen. Ledertjeklisten adresserer nu flere af de problemer med kvaliteten i løndannelsen, som I pegede på i den lønundersøgelse vi lavede i efteråret.


Blandt andet punktet om, at det er vigtigt, at den enkelte forstår hvad der skal til for at opnå en lønstigning og hvorfor den enkelte er indplaceret hvor man er. At dem der er på jobløn, skal have drøftet indholdet af joblønsaftalen. At det ikke er en gangbar begrundelse, at leder ikke har flere lønmidler og at det er leders ansvar at sikre en nødvendig lønpulje.

Se lønaftale og ledertjekliste her.

Løndannelsen sker med udgangspunkt i de principper, der er aftalt i vores overenskomst, bilag 8 og dem kan det også være relevant at have kendskab til. Bilag 8 kan læses her.

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne så vidt muligt vil være afsluttet inden udgangen af juni. Uanset hvornår lønsamtalen finder sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2018.

Når vi spøger rundt, kan vi høre, at lønsamtalerne er i gang i de fleste områder og det er godt. Men hvis du endnu ikke er indkaldt, vil vi opfordre til at du spørger din leder, hvornår hun/han forventer at samtalen bliver holdt.

Vi forventer, at vi vil gentage lønundersøgelsen fra sidste år, når vi kommer om på den anden side af sommerferien, fordi det vil give os nogle vigtige pejlemærker for, om den dialog vi har haft med ledelsen om løndannelsen på AC-området har haft en positiv effekt på kvaliteten i løndannelsen.

Til oktober vil vi få resultatet af de individuelle lønsamtaler, altså den faktiske lønudvikling, og det deler vi med jer, når vi har det.