Lønstatistik for 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Graph-CrashIDA, DM og Djøf har offentliggjort deres lønstatistikker, som kan ses på de respektive foreningers hjemmesider.

IDA´s privatansatte medlemmer har igen i år en gennemsnitlig lønstigning på 3,9 %. Privatansatte medlemmer af Dansk Magisterforening er i gennemsnit steget med 3,52 %, mens privatansatte medlemmer af Djøf har fået en gennemsnitlig lønudvikling på 3,1 %, mod en stigning på 3,3 % sidste år.

IDA beregner også et lønindeks som for TDC er opdelt i øst og vest på henholdsvis 92,9 og 92,2.

Vi kender endnu ikke tallet for den samlede lønudvikling i 2015 i TDC, men pr. september var der realiseret en stigning på 1,92 %, hvilket er over det niveau på 1,35 %, der blev aftalt ved forhandling af den garanterede minimumsramme i foråret.

Vi er glade for at se, at den lederguide vi også aftalte på forhandlingen i foråret ser ud til, at have haft effekt. Dog er der fortsat mange kollegaer der er blevet nulreguleret flere år i træk og vi har derfor bedt om et overblik over hvor mange det drejer sig om.

Kvindelige kollegaer har fået en højre gennemsnitlig lønstigning – både i pct. og kr. – hvilket er med til at udligne den lønforskel der er mellem mænd og kvinder i TDC.

Vi planlægger at afholde et medlemsarrangement om løn i foråret, så man kan blive klædt bedst muligt på til næste års lønforhandling. Så snart datoen er på plads hører I nærmere.