En dygtig og vellidt formand får en ny central rolle

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Jan BardinoJan har gennem 20 år stået i spidsen for AC-Tele og bidraget til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem ledelsen i TDC, kollegaer og de faglige organisationer.

Jan har været formand i en periode med mange forandringer og i tider hvor det har været svært med mange nedskæringer, men det er lykkes at fastholde overenskomsten under disse ændringer.

Jan har på en lang række områder været med til at gå foran for at skabe nye og anderledes løsninger som vi alle sammen har fordel af i dag. Bl.a. var det under Jans formandskab, at TDC på AC-området i 2004 indgik en aftale om at alle AC´ere i TDC kunne holde ”… fri i rimeligt omfang…” i forbindelse med mindreårige børns sygdom. Jan var sikker på at ordningen ikke ville blive misbrugt, hvilket var afgørende for TDC´s vilje til at indgå aftalen.

En stor del af Jans indsats har ikke været direkte synlig, men der er også ”bag linjerne” arbejdet for at varetage vores interesser i det daglige.

Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke Jan for, at jeg har fået lov at sidde i hans baglomme gennem de seneste 1 ½ år og på den måde har fået lov til at indgå i en række forskellige sammenhænge, som har rustet mig til rollen som formand.

Jan har gavmildt delt sin viden og store erfaring og jeg er glad for, at Jan fortsætter i AC-Teles bestyrelse, hvor han indgår i en central rolle i bestyrelsen.