Lønreguleringer i 2014

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Money-IconDet foreløbige resultat af årets lønreguleringer for AC’erne i TDC er op
gjort
til 1,7 % med udgangen af september. På enhedsniveau dækker det over en spredning fra 1 % til 3,2 %. Mænd har i gennemsnit opnået en stigning på 1,6 % og kvinderne 1,8 %. Der er 35 % af AC’erne der ikke har fået en lønregulering. I begyndelsen af det nye år skal vi evaluere forløbet, især med fokus på de forklaringer der gives, hvor lønnen ikke reguleres.