Løndannelsen 2020

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som mange måske har læst eller hørt, har ledelsen besluttet, at der kun må bruges 1% til lønregulering på AC- og LTD området i år. Husk, at på vores område forhandles lønnen individuelt og derfor er de 1% ikke en lønstigning der tildeles alle. Nogle vil få mindre eller intet og andre vil få mere.

Akademikerorganisationerne/AC-Tele og TDC aftalte i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten i foråret en forsøgsordning, hvor årets lønsamtaler vil blive gennemført uden en aftalt mindstereguleringsramme. De sidste mange år har vi ellers aftalt en mindstereguleringsramme med TDC, d.v.s. hvor vi har aftalt, hvad medarbejdergruppens samlede lønsum som minimum skal reguleres med i %. Med en aftalt mindstereguleringsramme har vi derfor en vis medindflydelse på lønudviklingen i TDC. Som byttehandel for at have opgivet mindstereguleringsrammen i år fik hver enkelt af jer 0,5% tilført jeres Fritvalgslønkonto.

Da vi ikke har aftalt en mindstereguleringsramme i år, er der som sådan ikke noget aftalemæssigt forkert i ovennævnte beslutning. Men det vil selvfølgelig indgå i vores overvejelser, når vi skal evaluere forsøgsordningen og beslutte om vi permanent ønsker at opgive mindstereguleringsrammen.

Nøgletal fra Det Økonomiske Råd og Finansministeriet

Selvom vi anerkender, at COVID-19 påvirker dansk økonomi, er TDC væsentligt mindre ramt end andre brancher og derfor synes vi ikke, at det er tilfredsstillende, at TDC fastsætter en ramme på 1% til regulering af to grupper af medarbejdere, som i høj grad bidrager til at skabe resultater og opnå de mål der stræbes efter.

Samtidigt synes vi det dårligt matcher med, at vores kollegaer der er ansat på Dansk Metal overenskomst alle stiger 1,38% i løn i 2020. For nogle af dem vil det, udover den kollektive regulering, også være muligt at forhandle en individuel lønregulering.

I den seneste lønprognose fra Akademikerne, som er fra maj 2020, fremgår det, at Det Økonomiske Råd forventer en lønudvikling på 1,7% i 2020 og at Finansministeriet forventer en lønudvikling på 2,1%. Vi mener det er et godt udgangspunkt at bruge disse nøgletal til at vurdere hvilket niveau lønnen for AC’ere i TDC bør reguleres med i 2020.

Forsinkelse i afholdelse af lønsamtaler

Vi håber at de 2 digitale medlemsmøder vi har holdt for at forberede jer til lønsamtalen, og hvor ~ 350 af jer deltog, har klædt jer så godt på, at den realiserede lønudvikling bliver højere end den ramme ledelsen har meldt ud.

I slutningen af april bad vi TDC om at igangsætte lønsamtalerne så hurtigt som muligt og TDC lovede at bestræbe sig på, at gennemføre så mange samtaler som muligt, inden sommerferien. Vi kan desværre konstatere, at det langt fra er sket. I starten af uge 26 var kun ganske, ganske få kollegaer enten indkaldt – eller været til – lønsamtale.

Det er ligeså vigtigt for os, som for TDC, at lønsamtalerne bliver en god oplevelse for medarbejder og leder, så vi har ingen interesse i, at processen ikke gennemføres på en ordentlig måde, men vi er ærgerlige over, at de aftaler vi har lavet vedr. timing ikke holdes.

Hvis du endnu ikke er indkaldt og har et ønske om at få fremrykket din lønsamtale, kan du selv tage fat i din leder og bede om at få lønsamtalen i kalenderen.

Uanset hvornår lønsamtalen har fundet sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2020.

Vi mødes med TDC i september med henblik på at evaluere løndannelsen og herunder gennemgå den foreløbige status på lønudviklingen.