Vi søger flere tillidsrepræsentanter

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter, og vi søger nu kandidater til det kommende valg. Valgperioden er to år.

Gennem den seneste periode har vi blandt andet indgået ny overenskomst, forhandlet miniumsgaranteret lønramme, gennemført en lønsurvey og delt resultaterne med kollegaer og ledelse, skubbet dialog om ’åben løn’ i gang, bidraget til evaluering af aktivitetsbaserede arbejdspladser i Erhverv og YouSee, været involveret i reduktioner i Erhverv og Operations og har peget på, hvor der er forhold, der bør forbedres, været i dialog med ledelsen om MyVoice, inviteret til gå-hjem møder og meget mere… hvis du gerne vil have indflydelse og påvirke nogle af de beslutninger som har betydning for dagligdagen som medarbejder i TDC, har vi brug for dig i AC-Tele.


Vi vil gerne høre fra alle, der kunne være interesseret i rollen, uanset hvor i organisationen man arbejder, men det er i følgende områder, vi aktuelt mangler repræsentanter:

  • YouSee, indenfor alle andre områder end Sales
  • Business, indenfor alle andre områder end Business Lab og Cloud Solutions
  • Operations, indenfor IT Development og Procurement & Logistics
  • Group CCO & Stakeholder Relations
  • Group Strategy

 

AC-Tele er en upolitisk virksomhedsklub for akademikere i TDC. AC-Teles formål er at varetage vores gruppes interesser under forhandling og dialog med ledelsen i TDC inden for emner som ansættelsesforhold, løn og øvrige forhold, der påvirker vores motivation, engagement og arbejdsglæde.

AC-Tele samarbejder tæt med Djøf, IDA og Dansk Magisterforening, som hovedparten af os på AC-overenskomst er organiseret hos. Det er de faglige organisationer, der yder den specialiserede rådgivning i forbindelse med opsigelser og andre personsager.

Der arbejder ca. 1.100 AC’ere i TDC, som alle er dækket af vores fælles overenskomst.

En tillidsrepræsentants rolle er både at varetage sine kollegaers interesser overfor ledelsen og rådgive og bistå sine kollegaer i forbindelse med løn, pension, advarsler, opsigelser, omstruktureringer og andre individuelle forhold.

Som tillidsrepræsentant vil du komme til at indgå i et samarbejdsudvalg, indenfor det område du er valgt. Læs mere om samarbejdssystemet i TDC her

Herudover kommer du til at deltage som bisidder ved opsigelser og andre svære samtaler og eventuelt deltage i underudvalg under HSU og i forskellige arbejdsgrupper i regi af AC-Tele.

For at blive tillidsrepræsentant skal man være medlem af en de faglige organisationer, der står bag vores overenskomst og man skal have minimum 1 års anciennitet i TDC.

Du kan læse mere om rollen som tillidsrepræsentant på for eksempel djoef.dk, ida.dk eller dm.dk.

Hvis du bliver TR vil du skulle gennemføre et grundkursus af 2-3 dages varighed hos en af de faglige organisationer. Herudover får du adgang til at deltage i målrettet kompetenceudvikling, eksempelvis indenfor forhandling, kommunikation og forandringsledelse.

Det er ulønnet at være TR, men som ansat i TDC har vi i henhold til vores overenskomst den nødvendige frihed med løn til at deltage i relevante kurser samt de forskellige opgaver vi løser som TR.

Afskedigelse af en TR og uansøgt forflyttelse skal begrundes i tvingende, specifikke årsager. Den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant må aldrig give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes.

Ønsker du at melde dig som kandidat så send en mail senest mandag den 27. november 2017 til ac-tele@ac-tele.dk med information om dit navn og lønnummer, samt faglig organisation du er medlem hos. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen.

Hvis der i nogle områder er flere kandidater, vil der blive udskrevet valg.

Du kan altid kontakte Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR for at høre mere om rollen. Du finder oversigt over hvem vi er her.