Hvad mener AC’erne i TDC om løn og lønproces

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I det følgende kan du blive lidt klogere på AC’ernes holdning til TDC’s lønproces og resultatet af lønforhandlingerne i 2019.

Lidt senere på året får vi TDCs opgørelser på løndannelsen for 2019, når den kommer, vender vi tilbage med resultatet af analysen af den også.

Spørgeskemaundersøgelsen i sig selv
Spørgeskemaet blev udsendt i efteråret 2019 til i alt 1.117 AC’ere, desværre har lidt færre end sidste år svaret, hvilket gør at vi måske ikke har fået alles holdninger med. I 2020 vil vi derfor bestræbe os på at udsende spørgeskemaet tættere på de afholdte lønsamtaler, og allerede nu komme med en opfordring til at alle tager sig tid til at svare næste gang. Det tager ikke engang 10 minutter.

Stort set uændret tilfredshed med lønreguleringen fra 2018 til 2019

Hvor tilfreds er du med din seneste lønregulering

Generelt er AC’erne tilfredse med lønreguleringen, hvilket må siges at være ret godt. Desværre er der kommet en stigning i dem der er utilfredse/meget utilfredse, så det nu er næsten en tredjedel. Det skal der kigges nærmere på. Desuden er det stærkt utilfredsstillende at hele 60% ikke ved hvad der skal til for at få en lønregulering, og det har ikke ændret sig siden sidste år. Dette er noget vi løbende drøfter med ledelsen i TDC.

 Hvad skal der til for at få lønregulering

Hvilken begrundelse for din regulering fik du så
Overordnet set er begrundelserne for lønreguleringerne anset som tilfredsstillende af dem der har svaret og der er kun små ændringer på dette område fra 2018 til 2019. Vi ser en lille, men positiv tilbagegang i dem som ikke har fået nogen begrundelse. Desværre er der også en lille stigning i dem som har fået en forklaring, der ikke relaterer til jobbet eller indsatsen, samt en lille stigning i dem som mener at begrundelsen ikke er acceptabel

Af dem der har svaret på spørgeskemaet havde en fjerdedel ikke fået en lønregulering. Heraf er der 10%, der ikke fik en begrundelse for ikke at blive lønreguleret. Dette er kritisabelt og imod de principper vi har aftalt med TDC (jf. bilag 8 i overenskomsten, hvor det fremgår at ’medarbejderen skal have en egentlig og for den enkelte forståelig begrundelse for lønsamtalens resultat’).

Langt de fleste der har fået en ”anden” forklaring, har fået at vide at lederen har ”prioriteret lønpuljen til andre i teamet, der ligger væsentligt under niveau”.

Jobløn er et sjældent emne til en lønsamtale
Hmm, jobløn, hvad var det lige det var… Du er vist ikke den eneste hvor det ikke står helt klart. Men kort fortalt er Jobløn den ansættelsesform hvor du ikke har en højeste arbejdstid, og arbejdstid ud over den aftalte tid ikke bliver honoreret – hverken kontant eller med afspadsering.

Er du på jobløn

32% af de adspurgte AC’ere har svaret at de er på jobløn, og mange ved ikke at det er muligt at drøfte indholdet af sin joblønsaftale. Kun 2% af de adspurgte i spørgeskemaet, har sagt ja til at de har drøftet det til lønsamtalen.

Vi skal opfordre til at tage joblønsindholdet op med din leder hvis du konsekvent ligger mange flere, end 37 timer om ugen hos TDC, end du har lyst til.

Bonusordning
9% af dem, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, har svaret at de er på en bonusordning, 15% af denne lille del er kommet på i år. Så det er umiddelbart ikke så mange. Dog har hver femte AC’er diskuteret bonus på deres lønsamtale, Desværre er 8% af dem der har svaret, blevet afvist at komme på bonusordning, selv om de ønskede det.

GBI Bonus er den nye TDC-ordning, der giver mulighed for at konverterer en del af sin faste løn eller en eventuel lønstigning, til bonus, hvis lederen godkender det.

Kun 1,5% har svaret at de er på GBI-bonus ordningen, og hele 62% ved ikke om GBI er attraktivt, Kun 13% mener at det er den.

Ud fra de åbne svar i spørgeskemaundersøgelsen kan det udledes at mange savner information om GBI Bonus og en mindre del mener ikke at det passer til deres job.

Hvis du vil vide mere om GBI bonus, så kan du læse om den i den artikel der er linket til her: GBI bonus

Og så er der lige det i slutningen, altså pensionen
Som udgangspunkt har vi 10% arbejdsgiver betalt pension og en egenbetaling på 5%.

65% er tilfredse eller meget tilfredse med pensionsordningen og kun 4% er utilfredse eller meget utilfredse.

Alt i alt
Overordnet set, så ser det positivt ud for AC’erne i TDC. Der er dog en række forbedringer som vi nu vil tage fat på.

Og husk at det er vigtigt at svare på spørgeskemaet, da vi sammen står meget stærkere og vi meget gerne skal være enige om de emner som vi skal fokusere på.