Overtallighed på AC-området

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

note_with_paperclip_2Vi har netop været til møde med TDC, hvor vi dels fik præsenteret budgettet for det kommende års reduktioner og indgik rammeaftale, der skitserer vilkårene for dem der bliver opsagt. Vi er ikke enige i, at det er nødvendigt at reducere, men når det sker, er vi interesserede i, at det foregår på en ordentlig måde og at den enkelte kollega får mest mulig hjælp og støtte.

Aftalen ligner meget den, der gjaldt for 2015, dog er der følgende ændringer:

  1. Opsagte medarbejdere tilbydes ikke længere kompetenceafklaring via en HR konsulent i TDC, men nu udelukkende gennem den samarbejdspartner TDC benytter.
  2. Der er indført afsnit 1.7, hvor det fremgår at Hoveduddannelsesudvalget (HUD) skal drøfte mulighederne for at understøtte den interne mobilitet
  3. TDC gav tilsagn om at ville undersøge muligheden for at tilbyde uvildig økonomisk rådgivning som en del af den samlede ydelse af jobcenteraktiviteter
  4. Det står nu også i vores aftale, at den rammeproces, der hidtil kun har stået i aftalen for LTD og DM, følges (i praksis medfører dette ikke ændringer, da rammeprocessen i forvejen følges)

Protokollen vil kunne læses i sin helhed på AC-Teles hjemmeside.

Pt. er forventningen at omfanget af overtallighed i 2016 vil ligge på samme niveau som i 2015, nemlig på ca. 30 personer.