Er rollen som tillidsrepræsentant noget for dig?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Kunne du tænke dig at få endnu mere indflydelse på din arbejdsplads og være med til at indgå i forandringsprocesser, bidrage til engagement og arbejdsglæde og rådgive og bistå dine kollegaer i forbindelse med deres ansættelsesforhold? Lige nu har du mulighed for at stille op som tillidsrepræsentant.  


Som repræsentant bliver du en tillidsskabende nøglespiller mellem dine kollegaer og ledelsen. Det betyder, at du kommer tæt på ledelsen og får et særligt indblik i deres overvejelser. Og det betyder, at du får ret til at forhandle vilkår på vegne af dine kolleger.  

Mange oplever, at rollen som tillidsrepræsentant både udvikler og fremmer karrieren. Både på grund af kompetenceudvikling og det organisatoriske indblik.   

Dine vigtigste opgaver 
Du bliver talsmand for de kollegaer, du er valgt af. Du har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af kollegaerne. Du kan også forhandle om spørgsmål som løn og andre personalepolitiske tiltag. Du vil typisk blive inddraget i sager om advarsler, omstruktureringer, psykisk arbejdsmiljø, sygdom og ligestilling.   

Som tillidsrepræsentant har du krav på særlig information fra din chef og ledelsen på din arbejdsplads. Der er tale om en vidtgående informationsadgang, hvor du kan bede om oplysninger om næsten alle forhold.  

Ledelsen skal informere dig om forestående afskedigelser, og ledelsen skal holde dig bedst muligt orienteret om ansættelser og andre forhold, der vedrører akademikerne. Det kan være advarsler, forflyttelser, væsentlige vilkårsændringer eller fratrædelser. Modsat skal du også informere ledelsen på din arbejdsplads om synspunkter og forhold hos kollegaerne, der har betydning for samarbejdet. 

Dit tidsforbrug  
Dit tidsforbrug vil variere i forskellige perioder. Ved omstruktureringer, forhandlinger og afskedigelser vil du typisk skulle bruge mere tid som tillidsrepræsentant, hvor du i andre perioder bruger mindre tid.  

Vi mangler, eller søger flere, repræsentanter i…. 

Nuuday Digital 
Nuuday Core Systems & Operations 
Nuuday Finance 
Nuuday Strategy & Media 
Nuuday Online Brands 

NetCo Onsite, Fiber Factory 
NetCo Transformation Office 
NetCo Commercial & Partners 

Group People & Stakeholder Relations 
Group IT 
Group Finance 

 AC-Tele og Akademikerorganisationerne sørger for en god start og klæder dig på til rollen gennem personlig sparring og kompetenceudvikling på kursusforløb.   

Du kan læse mere om rollen som tillidsrepræsentant på for eksempel djoef.dk, ida.dk eller dm.dk. 

Ønsker du at melde dig? Send en mail senest fredag den 22. november 2019 til ac-tele@ac-tele.dk med navn og lønnummer, samt faglig organisation du er medlem hos. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen. 

Hvis der i nogle områder er flere kandidater, vil der blive udskrevet valg. 

Du kan altid kontakte Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR for at høre mere om rollen. Du finder oversigt over hvem vi er her.