AC-Tele, Akademikerklubben ved TDC

Velkommen som akademiker i TDC

AC-Tele er akademikerklubben i TDC-koncernen. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som kollega og medarbejder i TDC.

Hvad gør AC-Tele for dig?
AC Tele forhandler en gang om året dine overordnede løn- og ansættelsesvilkår med TDC. Vi forhandler på vegne af ALLE akademikere i TDC, og før hver forhandling, har vores medlemmer mulighed for at komme med deres input til og ønsker om, hvad vi skal tage op ved forhandlingsbordet. På den måde har vi blandt andet skaffet dig mulighed for at blive hjemme og tage dig af dine børn, når de er syge. Ikke bare den første og anden sygedag, men indtil dit barn er rask.

Er du medlem af en akademikerorganisation, som eksempelvis IDA, Dansk Magisterforening eller Djøf, har du sikkert overvejet, hvad du får ud af medlemskabet. Og det, du først og fremmest får, er altså muligheden for at være med til at bestemme dine løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis du ikke allerede er medlem af en akademikerorganisation, er du heller ikke medlem af AC-Tele og dermed er du ikke med til at bestemme, hvad vi skal sætte vægt bag i forhandlingerne. Vi håber, du med dette brev får en fornemmelse af den forskel, det gør, om du er medlem af en faglig organisation, og dermed også af AC-Tele.

Du er automatisk medlem af AC-Tele, hvis du er medlem af en AC-organisation. AC-Tele er fællesklub for akademikere ansat på AC-overenskomst i TDC.

Overenskomsten mellem TDC og akademikerorganisationerne
Dine løn- og ansættelsesvilkår er generelt reguleret af den overenskomst, som AC-Tele (og dermed akademikerorganisationerne) har indgået med TDC.

Det er i overenskomsten, at de helt overordnede rammer for dine og de øvrige akademikeres vilkår aftales. Ved hver overenskomstfornyelse er der et forløb, hvor du som medlem af AC-Tele har mulighed for at få indflydelse på hvilke krav AC-Tele stiller i forhandlingerne og for at være med til at godkende/forkaste overenskomstresultatet – kun medlemmer har stemmeret.

Kontaktmøder mellem TDC og AC-Tele
I perioderne imellem selve overenskomstfornyelserne er der ca. hver 3. måned kontaktmøder mellem AC-Tele og TDC. Her deltager også repræsentanter fra akademikerorganisationerne.

På kontaktmøderne drøfter vi blandt andet de løbende problemer og fælles interesseområder for akademikerne ved TDC og kommer med forslag til ting, der kan ændres/forbedres. Møderne har skabt en meget fin og tæt dialog mellem ledelsen og AC-medarbejderne.

Et af de emner, der har været – og stadig bliver – brugt megen energi på både på kontaktmøderne og lokalt ude i selskaberne, er rammerne og processen i forbindelse med de individuelle lønforhandlinger hvert år.

Tillidsrepræsentanter
Det fremgår af akademikeroverenskomsten, at medarbejderne i hver af selskabets afdelinger, divisioner m.v. hvor der er mere end 5 ansatte, der er omfattet af overenskomsten, har ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medlemmer, han/hun er valgt iblandt, og har i kraft af overenskomsten og hovedaftalen mellem AC og TDC en særlig beskyttelse i forhold til afskedigelse.

Vil du vide mere?
Hvis du vil læse mere om AC-Tele og de aktiviteter der foregår, kan du læse videre her på hjemmesiden ac-tele.dk

Venlig hilsen

Zanne Stensballe
Formand for AC-Tele