Medlemsarrangement om løn 14. og 15. april

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

kalenderLige som sidste år tilbyder IDA, DJØF og Dansk Magisterforening at afvikle medlemsmøder i Slet og Teglholmen som forberedelse til årets lønsamtaler. Arrangementet vil både byde på information om lønudvikling i TDC og samfundet omkring os og tips og tricks til den gode lønforhandling. Mødet i Teglholmen bliver den 14. april kl. 16 og i Slet den 15. april ligeledes kl. 16. Vi sender nærmere information om møderne og tilmelding i slutningen af marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ferie og feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

sandcastle-2Hvis man ikke kan nå at holde hele sin ferie, kan man aftale at overføre de resterende feriedage. På AC-området er der ikke loft over hvor mange år man kan overføre ferie. Ferieloven giver også mulighed for at få udbetalt op til 5 feriedage.

Man skal afholde mindst 20 feriedage om året. Overførsel af ferie ud over 20 dage sker, efter aftale med nærmeste leder, i PULS for de første 5 dage og på en blanket for yderligere dage. Overførsel skal aftales inden udgangen af marts! Læs videre “Ferie og feriefridage”

AC-Teles temaer for 2015, resultat af spørgeskemaundersøgelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

GraphsBestyrelsen for AC-Tele har besluttet at sætte fokus på ”kontinuerlig kompetenceudvikling” og ”organisationsændringer på en bedre måde” og på den måde være med til at påvirke nogle af de forhold, som vi mener har stor indflydelse på AC-gruppens engagement og arbejdsglæde. De første initiativer, ud over vores spørgeskemaundersøgelse, har været at gøre opmærksom på at vi vil arbejde med disse emner, overfor ledelse og HR i TDC. At vi har ramt nogle vigtige emner, kan ses af at TDC også har understøttet vores tiltag. Vi har fået etableret en arbejdsgruppe med HR-personer der er ansvarlige for netop disse områder og vi har deltaget i fokusgruppeinterview. Læs videre “AC-Teles temaer for 2015, resultat af spørgeskemaundersøgelse”

Lønreguleringer i 2014

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Money-IconDet foreløbige resultat af årets lønreguleringer for AC’erne i TDC er op
gjort
til 1,7 % med udgangen af september. På enhedsniveau dækker det over en spredning fra 1 % til 3,2 %. Mænd har i gennemsnit opnået en stigning på 1,6 % og kvinderne 1,8 %. Der er 35 % af AC’erne der ikke har fået en lønregulering. I begyndelsen af det nye år skal vi evaluere forløbet, især med fokus på de forklaringer der gives, hvor lønnen ikke reguleres.

Forsikringsdækninger, gruppeliv og kritisk sygdom

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

note_with_paperclip_2Med overenskomsten 2014 ophørte TDC’s forsikringer for gruppeliv og kritisk sygdom tegnet i PFA. De fleste AC’ere har tilsvarende dækning i forbindelse med deres pensionsordning, men for alle der har AP Pension, PFA, eller en ordning et andet sted end de faglige pesionskasser, er det en god ide at undersøge, hvorvidt man er dækket tilstrækkeligt.

Fra AC-Teles side har vi forsøgt at få et acceptabelt tilbud fra PFA og AP Pension, indtil videre er det desværre ikke lykkedes.

Kontinuerlig kompetenceudvikling

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

8b7335dba6I AC-Teles bestyrelse har vi besluttet at sætte fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling i 2015. Konkret undersøger vi hvad TDC har at byde på, dels ved at vi får en gennemgang på vores næste bestyrelsesmøde og dels ved at vi i hoveduddannelsesudvalget, vil øge opmærksomheden på AC-gruppens behov. I starten af det nye år vil vi udsende en spørgeskemaundersøgelse, som blandt andet skal afdække, hvor meget uddannelse der gives til gruppen og om der er specielle områder der skal opprioriteres.

 

Spørgeskemaundersøgelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

crayonSom nævnt under Kontinuerlig Kompetenceudvikling, vil vi undersøge hvordan det ser ud med uddannelse til vores gruppe i TDC. Vi har en fornemmelse af at emnet ikke er prioriteret højt nok, og også at der er meget stor forskel fra enhed til enhed. Endvidere vil vi indsamle erfaringer med håndtering og virkning af de mange organisationsændringer.

Reduktioner i 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

19pengeI lighed med de seneste mange år, vil der også i 2015 ske nedskæringer af bemandingen. Vi har derfor indgået aftale om vilkår og afbødeforanstaltninger, helt på linje med 2014. Det betyder at der heller ikke i 2015 er nogen ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse, som dels kunne medvirke til frivillige fratrædelser dels sikre økonomien i jobsøgningsperioden. De opsagte får tilbudt et outplacementforløb med en konsulent fra et rekrutteringsfirma og mulighed for betalt uddannelse.

Hjemtagning af medarbejdere fra TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

featherDer er indgået aftale med TCS om at TDC hjemtager en række opgaver her pr. 1. december 2014. Det betyder at vi kan sige velkommen til en række medarbejdere, de fleste af dem tidligere TDC’ere, i IT. Forløbet har været lidt kaotisk, dels på grund af tidspres dels på grund af uenighed om vilkårene. Nogle af medarbejderne er virksomhedsoverdraget sammen med deres opgaver, andre er ansat efter sædvanlig individuel ansættelsesforhandling fordi TDC har brug for dem, selvom de ikke opfylder kravene om virksomhedsoverdragelse.

Resultat af overenskomstforhandlingerne

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

its_a_dealSom tidligere omtalt gik vores overenskomstforhandlinger med TDC i baglås, og vi måtte bede Forligsinstitutionen om hjælp. Vi blev indkaldt til møde i onsdags med forligsmand Asbjørn Jensen for bordenden. Begge parter fik mulighed for at beskrive, hvad vi anså for det egentlige stridspunkt, og der var enighed om at det var lønrammen. TDC mente at en ramme af samme størrelsesorden som i 2013 måtte være det rigtige, firmaets svære konkurrencesituation taget i betragtning, dvs. 0,75 %.

Læs videre “Resultat af overenskomstforhandlingerne”