Aftale om minimumsgaranti for årets lønreguleringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Graph-CrashNu kan startskuddet til årets lønsamtaler snart affyres. Vi har i dag indgået aftale med TDC om at minimumsgarantien for 2015 er på 1,35 %, altså lidt mere end sidste års 1,3 %. Sidste års aftale faldt sammen med overenskomstfornyelsen, hvilket betyder at de 1,3 % skal ses som en del af en samlet pakke, hvor vi også selv har måttet give noget for at opnå resultatet. Det er derfor glædeligt at vi har kunnet fastholde niveauet. Læs videre “Aftale om minimumsgaranti for årets lønreguleringer”

Forsikring ved død/kritisk sygdom

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

ambulance01I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2014 forsvandt TDCs forsikringer der dækkede gruppeliv og visse kritiske sygdomme. Medlemmer af de faglige pensionskasser er dækket af deres pensionsordning, hvor der tidligere har været dobbeltdækning. Men 2 større grupper stod nu uden disse forsikringer. Det drejer sig om de medarbejdere der har pensionsordning i PFA eller AP Pension. Læs videre “Forsikring ved død/kritisk sygdom”

Medlemsarrangement om løn 14. og 15. april

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

kalenderLige som sidste år tilbyder IDA, DJØF og Dansk Magisterforening at afvikle medlemsmøder i Slet og Teglholmen som forberedelse til årets lønsamtaler. Arrangementet vil både byde på information om lønudvikling i TDC og samfundet omkring os og tips og tricks til den gode lønforhandling. Mødet i Teglholmen bliver den 14. april kl. 16 og i Slet den 15. april ligeledes kl. 16. Vi sender nærmere information om møderne og tilmelding i slutningen af marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ferie og feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

sandcastle-2Hvis man ikke kan nå at holde hele sin ferie, kan man aftale at overføre de resterende feriedage. På AC-området er der ikke loft over hvor mange år man kan overføre ferie. Ferieloven giver også mulighed for at få udbetalt op til 5 feriedage.

Man skal afholde mindst 20 feriedage om året. Overførsel af ferie ud over 20 dage sker, efter aftale med nærmeste leder, i PULS for de første 5 dage og på en blanket for yderligere dage. Overførsel skal aftales inden udgangen af marts! Læs videre “Ferie og feriefridage”

AC-Teles temaer for 2015, resultat af spørgeskemaundersøgelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

GraphsBestyrelsen for AC-Tele har besluttet at sætte fokus på ”kontinuerlig kompetenceudvikling” og ”organisationsændringer på en bedre måde” og på den måde være med til at påvirke nogle af de forhold, som vi mener har stor indflydelse på AC-gruppens engagement og arbejdsglæde. De første initiativer, ud over vores spørgeskemaundersøgelse, har været at gøre opmærksom på at vi vil arbejde med disse emner, overfor ledelse og HR i TDC. At vi har ramt nogle vigtige emner, kan ses af at TDC også har understøttet vores tiltag. Vi har fået etableret en arbejdsgruppe med HR-personer der er ansvarlige for netop disse områder og vi har deltaget i fokusgruppeinterview. Læs videre “AC-Teles temaer for 2015, resultat af spørgeskemaundersøgelse”

Lønreguleringer i 2014

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Money-IconDet foreløbige resultat af årets lønreguleringer for AC’erne i TDC er op
gjort
til 1,7 % med udgangen af september. På enhedsniveau dækker det over en spredning fra 1 % til 3,2 %. Mænd har i gennemsnit opnået en stigning på 1,6 % og kvinderne 1,8 %. Der er 35 % af AC’erne der ikke har fået en lønregulering. I begyndelsen af det nye år skal vi evaluere forløbet, især med fokus på de forklaringer der gives, hvor lønnen ikke reguleres.

Forsikringsdækninger, gruppeliv og kritisk sygdom

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

note_with_paperclip_2Med overenskomsten 2014 ophørte TDC’s forsikringer for gruppeliv og kritisk sygdom tegnet i PFA. De fleste AC’ere har tilsvarende dækning i forbindelse med deres pensionsordning, men for alle der har AP Pension, PFA, eller en ordning et andet sted end de faglige pesionskasser, er det en god ide at undersøge, hvorvidt man er dækket tilstrækkeligt.

Fra AC-Teles side har vi forsøgt at få et acceptabelt tilbud fra PFA og AP Pension, indtil videre er det desværre ikke lykkedes.

Kontinuerlig kompetenceudvikling

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

8b7335dba6I AC-Teles bestyrelse har vi besluttet at sætte fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling i 2015. Konkret undersøger vi hvad TDC har at byde på, dels ved at vi får en gennemgang på vores næste bestyrelsesmøde og dels ved at vi i hoveduddannelsesudvalget, vil øge opmærksomheden på AC-gruppens behov. I starten af det nye år vil vi udsende en spørgeskemaundersøgelse, som blandt andet skal afdække, hvor meget uddannelse der gives til gruppen og om der er specielle områder der skal opprioriteres.