Resultat af arbejdstidsundersøgelsen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

timeglasSom bekendt har vi nu nogle gange afviklet en spørgeskemaundersøgelse om arbejdstid og honorering. Resultaterne fra tidligere viste at rigtigt mange arbejder langt mere end 37 timer om ugen, og en stor del får ikke noget for det. For at følge udviklingen besluttede vi at gentage undersøgelsen her i uge 25. I modsætning til de tidligere undersøgelser, har vi denne gang bedt om registrering af arbejdstiden for netop den uge undersøgelsen dækker, hvor vi tidligere baserede os på hukommelsen for de medarbejdere der ikke anvendte timeregistrering. Nedenfor er svarene fra undersøgelsen i 2011 sat op overfor seneste undersøgelse i det omfang spørgsmålene er sammenlignelige. Da der ikke er væsentlig forskel mellem de to undersøgelser, er konklusionen stadig: Det ser ud til at akademikerne i TDC generelt arbejder mere end de får løn for, hvilket de seneste års ringe lønudvikling har forstærket yderligere. Læs videre “Resultat af arbejdstidsundersøgelsen.”

Lønsamtaler 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

12pengeNu går årets lønsamtaler i gang, lederne har fået materialet fra HR så de kan gøre klar til at indkalde. Vi har aftalt med TDC at samtalerne skal være afholdt inden 1. juli. Som en del af forberedelsen er det en god ide at se din fagforenings statistikker. Som vi også gennemgik på de medlemsmøder, vi sammen med IDA, DM og DJØF, afviklede i Teglholmen og Slet om lønsamtaler, har vi foretaget nogle analyser af lønniveau og lønforskelle i TDC. Læs videre “Lønsamtaler 2015”

Virksomhedsjordemoderen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Baby-girl-lyingTDC Group har indgået aftale med Virksomhedsjordemoderen, der er en privat virksomhed, hvor gravide og barslende kan henvende sig akut mellem klokken 7 og klokken 23 året rundt. Aftalen er lavet for at øge trygheden hos de gravide og barslende medarbejdere i TDC Group.

Aftalen er gældende et år og tilbuddet gælder fra graviditetens begyndelse og til ca. tre måneder efter fødslen. Læs videre “Virksomhedsjordemoderen”

Ny næstformand i AC-Teles bestyrelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Zanne StensballeOle Bak Sørensen, der har været næstformand i AC-Tele i ca. 10 år, forlader TDC med udgangen af maj. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til Ole for godt samarbejde gennem årene. På vores seneste bestyrelsesmøde har vi valgt Zanne Stensballe til at overtage Oles poster som næstformand i AC-Tele og suppleant til HSU. Velkommen til Zanne, som jeg ser frem til at samarbejde endnu mere med. Oles plads i Operations’ SU overtages af Karina Kaufmann, der hidtil har været suppleant.

Aftale om minimumsgaranti for årets lønreguleringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Graph-CrashNu kan startskuddet til årets lønsamtaler snart affyres. Vi har i dag indgået aftale med TDC om at minimumsgarantien for 2015 er på 1,35 %, altså lidt mere end sidste års 1,3 %. Sidste års aftale faldt sammen med overenskomstfornyelsen, hvilket betyder at de 1,3 % skal ses som en del af en samlet pakke, hvor vi også selv har måttet give noget for at opnå resultatet. Det er derfor glædeligt at vi har kunnet fastholde niveauet. Læs videre “Aftale om minimumsgaranti for årets lønreguleringer”

Forsikring ved død/kritisk sygdom

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

ambulance01I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2014 forsvandt TDCs forsikringer der dækkede gruppeliv og visse kritiske sygdomme. Medlemmer af de faglige pensionskasser er dækket af deres pensionsordning, hvor der tidligere har været dobbeltdækning. Men 2 større grupper stod nu uden disse forsikringer. Det drejer sig om de medarbejdere der har pensionsordning i PFA eller AP Pension. Læs videre “Forsikring ved død/kritisk sygdom”

Medlemsarrangement om løn 14. og 15. april

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

kalenderLige som sidste år tilbyder IDA, DJØF og Dansk Magisterforening at afvikle medlemsmøder i Slet og Teglholmen som forberedelse til årets lønsamtaler. Arrangementet vil både byde på information om lønudvikling i TDC og samfundet omkring os og tips og tricks til den gode lønforhandling. Mødet i Teglholmen bliver den 14. april kl. 16 og i Slet den 15. april ligeledes kl. 16. Vi sender nærmere information om møderne og tilmelding i slutningen af marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ferie og feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

sandcastle-2Hvis man ikke kan nå at holde hele sin ferie, kan man aftale at overføre de resterende feriedage. På AC-området er der ikke loft over hvor mange år man kan overføre ferie. Ferieloven giver også mulighed for at få udbetalt op til 5 feriedage.

Man skal afholde mindst 20 feriedage om året. Overførsel af ferie ud over 20 dage sker, efter aftale med nærmeste leder, i PULS for de første 5 dage og på en blanket for yderligere dage. Overførsel skal aftales inden udgangen af marts! Læs videre “Ferie og feriefridage”